Jdi na obsah Jdi na menu
 


chrpa latnatá

10. 2. 2014

Centaurea stoebe L. - chrpa latnatá (chrpa porýnská)

[syn. Centaurea rhenana Bor.; Acosta rhenana (Bor.) Soják]

Dvouletá nebo krátce vytrvalá monokarpická bylina s přízemní růžicí listů a květonosnými lodyhami. Lodyha je nejčastěji jedna (někdy i více, zejména u jedinců poškozených sečí), hranatá, tuhá, řídce pavučinatě chlupatá, často fialově naběhlá. Listy přízemní růžice jsou již za květu odumřelé s čepelí v obrysu eliptickou až obkopinatou, 2x peřenosečnou, šedozelenou, pavučinatě chlupatou. Lodyžní listy jsou přisedlé, poměrně malé, celokrajné, mírně (za sucha výrazněji) podvinuté, šedozelené, žláznatě tečkované, drsné velmi krátkými ostrými chlupy (patrnými pod lupou). Úbory jsou poměrně malé, do 2,5 cm v průměru, světle růžové, skládající středně husté latovité nebo hroznovité květenství. Plodem je obvejcovitá nažka s víceřadým chmýrem. Kvete od června do září.

 -centaurea_rhenana-cela.jpg -centaurea_rhenana-cela1.jpg

Roste na skalách, kamenitých a skalnatých svazích, sutích, náspech a na písčinách na výslunných a suchých stanovištích, na půdách mělkých nebo silně skeletovitých s neutrální až slabě kyselou reakcí. Je diagnostickým druhem řady společenstev řazených do svazů Alysso alyssoidis-Sedion (bazifilní vegetace jarních efemérů a sukulentů), Alysso-Festucion pallentis a Bromo pannonici-Festucion pallentis (hercynská a panonská skalní vegetace s kostřavou sivou), Diantho lumnitzeri-Seslerion (pěchavové trávníky), Festucion valesiacae (úzkolisté suché trávníky) a Koelerio-Phleion phleoidis (acidofilní suché trávníky).

  -centaurea_rhenana.jpg -centaurea_rhenana1.jpg

Rozšířena je v teplých územích Čech a Moravy, kde je na vhodných stanovištích roztroušená až hojná (zejména v územích s výchozy tvrdých hornin nebo písčin). Do vyšších a chladnějších poloh zasahuje jen vzácně na antropicky ovlivněných stanovištích, její i sekundární výskyt vyznívá kolem nadmořské výšky 600 m.

-centaure_rhenana-detail.jpg

Na Prostějovsku typický druh pro suché acidofilní trávníky v podhůří Drahanské vrchoviny a na Hané, kde je v podstatě hojný. Ve vyšších a chladnějších polohách Drahanské vrchoviny neroste.

Fotografováno: 11.7. 2009, Drahanské podhůří – Ohrozim, PP Za hrnčířkou