Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zvláště chráněná území - Mokřady

Představujeme vám vybrané lokality střední Moravy ....

 

Příspěvky

PP Pod Liščím kupem

31. 10. 2014

 

PP Nebeský rybník a okolí

24. 5. 2013

 

PP U nádrže

5. 10. 2010

Zvláště chráněné území najdeme nad vodní nádrží u Kladek. Z větší části je zalesněné, ale nachází se zde také zajímavá luční společenstva. Nejcennější je svahová loučka mezi lesy, v posledních letech pravidelně kosená.

 

PR Uhliska

5. 10. 2010

PR Uhliska leží na JV okraji obce Horní Štěpánov v nadmořské výšce 620 - 640 m. Je to jedno z nejhodnotnějších zvláště chráněných území vrcholové části Drahanské vrchoviny s mozaikou dříve hojnějších rostlinných společenstev mokřadních biotopů.

 

PP Skřípovský mokřad

5. 10. 2010

PP Skřípovský mokřad  leží na S okraji obce Skřípov,  v rozvodí v pramenné oblasti jednoho z přítoků Úsobrnského a  Otínského potoka. Území ZCHÚ není přímo protékáno žádným z potoků, půda je při povrchu rašelinná.

 

PP Skelná huť

5. 10. 2010

Toto chráněné území se nachází v údolí Punkvy mezi obcemi Protivanov a Ždárná se zrašeliněnými vlhkými loukami, nyní s převahou porostů s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) nebo s vysokými ostřicemi v nadmořské výšce 600 až 635 m a rozloze 19 ha.

 

PP Rašeliniště v Klozovci

5. 10. 2010

Samotné zvláště chráněné území není až tak zajímavé a cenné, snad s výjimkou zarůstající tůně s violkou bahenní (Viola palustris).

 

PP Pohorská louka

5. 10. 2010

Přírodní památka vyhlášená v roce 1997 se nalézá na východním okraji osady Pohora. Leží v pramenné oblasti Pohorského potoka, v místě bývalého velkého rybníku.

 

PP V Chaloupkách

1. 10. 2010

Malé zvláště chráněné území (rozloha 4,6 ha) najdeme na JZ okraji obce Horní Štěpánov. Chrání prameništní louku, kde pramení drobný potůček, pravostranný přítok Bělé.

 

PR Pod Švancarkou

23. 9. 2010

Tato přírodní rezervace, která údajně chrání zbytek přirozené bikové bučiny (tradováno v literatuře), je ve skutečnosti z větší části tvořena vlhkými až podmáčenými loukami a částečně olšinami.