Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP Rašeliniště v Klozovci

5. 10. 2010

- přírodní památka Rašeliniště v Klozovci -

         klozovec_biotop.jpg

Samotné zvláště chráněné území není až tak zajímavé a cenné, snad s výjimkou zarůstající tůně s violkou bahenní (Viola palustris). Rašelinný biotop byl částečně odvodněn meliorační rýhou a drenáží vedoucí po okraji území mezi loukou a polem. Narušení vodního režimu znehodnotilo kvalitu toho zvláště chráněného území. To je dnes tvořeno sušší smilkovou loukou a navazujícím smrkovým a borovým lesem s roztroušenými tůněmi. Je zajímavé, že území bylo ještě v 50. letech bylo zcela odlesněné.

klozovec-biotop.jpg

Dnes jsou přírodovědně nejzajímavější rašelinné tůně nedaleko v borovém lese. Většina tůní je zarostlá různými druhy rašeliníků (Sphagnum sp.). Kromě běžnějších druhů rostlin jako je např. pryskyřník plamének (Ranunculus flamulla),  tady roste vzácnější zevar jednoduchý (Sparganium emersum) a především pak se v jedné tůni vyskytuje silně ohrožený zevar nejmenší (Sparganium natans). Jedná se o jednu ze dvou recentních lokalit tohoto silně ohroženého druhu na Drahanské vrchovině.

 

 sparganium_natans-kvetenstvi1.jpg klozovec_sphagnum.jpg klozovec_sparganium_eme.jpg             zevar nejmenší                                        rašeliník                                    zevar jednoduchý

Na závěr: Také toto území bylo odvodněno v rámci meliorací a následky jsou patrné do dnešních dnů. Na odvodněné louce se vyvinulo ochuzené společentvo sv. Violion caninae s hojným plevnatcem poléhavým (Danthonia decumbens) a vítodem obecným (Polygala vulgaris). Cenné tůně dnes nejsou zahrnuty v chráněném území, ale v novém plánu péče je navrženo nové vyhlášení území, aby byly do území zahrnuty i plochy s těmito cennými tůněmi. Vše teď záleží na aktivitě Krajského úřadu Olomouckého kraje.