Jdi na obsah Jdi na menu
 


PR Pod Švancarkou

23. 9. 2010

 - přírodní rezervace Pod Švancarkou -

 

pod_svancarkou_biotop.jpg

Tato přírodní rezervace, která údajně chrání zbytek přirozené bikové bučiny (tradováno v literatuře), je ve skutečnosti z větší části tvořena vlhkými až podmáčenými loukami a částečně olšinami. Uváděná bučina se tam opravdu nikde nevyskytuje. Lokalitu najdeme v nivě říčky Bělé necelé 2 km S od obce Kořenec, katastrálně patří území ještě k Hornímu Štěpánovu. V dolní části na území navazuje přírodní památka Horní Bělá, již na okrese Blansko v Jihomoravském kraji.

pod_svancarkou_biotop1.jpg

Jedná se o luční porosty pcháčových luk v mozaice s více podmáčenými místy, olšinami a keři střemchy obecné. Najdeme zde několik druhů ostřic, ze zajímavějších ostřici stinnou (Carex umbrosa) a o. trsnatou (C. cespitosa). V nejzachovalejším místě roste několik jedinců prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), hojná je na druhou stranu pro území typická prvosenka vyšší (Primula elatior). Z dalších zajímavějších druhů stojí za zmínku výskyt žluťuchy orlíčkolisté (Thalictrum aquilegiifolium), kuklíka potočního (Geum rivale), starčeku potočního (Tephroseris crispa) a kozlíku výběžkatého (Valeriana excelsa). Podél říčky se vyskytují některé chladnomilnější druhy, jako např. věsenka nachová (Prenanthes purpurea), růže převislá (Rosa pendulina) a devětsil bílý (Petasites albus).

pod_svancarkou_biotop2.jpg

Dříve pravidelně kosené louky byly dlouho ponechány nekosené, pravidelné kosení se znovu obnovilo v roce 2005. Problémem území je umístěné krmiště pro zvěř v severní části chráněného území, z něhož se do rezervace šíří ruderální a nepůvodní druhy a dochází k degradaci lučního biotopu. Nejvíce podmáčená místa bývají pravidelně silně narušována přemnoženými divokými prasaty, která tyto plochy využívají jako kaliště.

   pod_svancarkou_kuklik.jpg pod_svancarkou_carex_cesp.jpg pod_svancarkou_valeriana_exc.jpg                kuklík potoční                            ostřice trsnatá                          kozlík výběžkatý

Na závěr: Zajímavé území, kde sice neroste nějaké závratné množství chráněných druhů rostlin, ale území je to zajímavé i z krajinářského hlediska. Spolu s navazující přírodní památkou Horní Bělá chrání jedny z posledních nezalesněných území v nivě Bělé před vtokem do nádrže Vratíkov s nepříliš narušeným vodním režimem.