Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP U nádrže

5. 10. 2010

                       - přírodní památka U nádrže -

           u_nadrze_biotop.jpg

Zvláště chráněné území najdeme nad vodní nádrží u Kladek. Z větší části je zalesněné, ale nachází se zde také zajímavá luční společenstva. Nejcennější je svahová loučka mezi lesy, v posledních letech pravidelně kosená. Roste zde mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), ostřice odchylná (Carex appropinquata) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Zajímavý je výskyt olešníku kmínolistého (Selinum carvifolia), který je na Drahanské vrchovině dosti vzácný. Izolovaný výskyt zde má vrba pětimužná (Salix pentandra), která roste už jen ve vrcholových partiích u Pavlova a Horního Štěpánova. Poměrně nedávno zde rostl také kruštík bahenní (Epipactis palustris), jako na jediné lokalitě na okrese Prostějov. Protože je to druh náročný na světlo (heliofyt), tak pravděpodobně tato populace zanikla v náletu křovin. Naposledy zde byl pozorován v roce 1996, a doposud je ho možno považovat za nezvěstný druh.

u_nadrze-biotop1.jpg

 

 

 

Z dalších zajímavějších druhů zde najdeme upolín nejvyšší (Trollius altissimus), starček potoční (Tephroseris crispa), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a žluťuchu orlíčkolistou (Thalictrum aquilegiifolium). Zjištěn byl také krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa), vzácnější druh, který je na Prostějovsku rozšířen hlavně v nejnižších polohách.

                                                                                                                    Foto: Eva Zatloukalová    

u_nadrze-pchac.jpg  u_nadrze-zlutucha.jpg  u_nadrze-olesnik.jpg                    pcháč bahenní                             žluťucha orlíčkolistá                         olešník kmínolistý

Na závěr: Asi je jasné, že i tato lokalita v pramenné části potoka Špraňku neunikla odvodňovacím akcím a větší část lokality je i přes pravidelné kosení monotónními porosty třtiny šedavé (Calamagrostis canescens). Na části chráněného území se v uplynulých letech také páslo stádo krav, což také nebylo nejšťastnější. Nejcennější loučka se od doby vyhlášení také velmo změnila, mimo jiné i nevhodným způsobem managementu. Přesto si území zachovalo některé přírodní hodnoty a území je nutné chránit i nadále.