Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP Skelná huť

5. 10. 2010

-- přírodní památka Skelná huť -- 

skelna_hut-biotop.jpg

Toto chráněné území se nachází v údolí Punkvy mezi obcemi Protivanov a Ždárná se zrašeliněnými vlhkými loukami, nyní s převahou porostů s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) nebo s vysokými ostřicemi v nadmořské výšce 600 až 635 m a rozloze 19 ha. Louky zdegradovaly, když se po několik let neobhospodařovaly. Na některých místech negativně působí dřívější odvodňovací zásahy. Opětovné zavedení řízené péče bylo nedostatečné a málo razantní. Je proto zaznamenán úbytek rostlinné diverzity. Území bylo nově vyhlášeno v roce 2016 a jeho rozloha byla oproti původnímu vyhlášení zmenšena především v jižní části.

 

skelna_hut_biotop1.jpg

Je zde trvalá populace všivce lesního (Pedicularis sylvatica), bohatý výskyt prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) je již minulostí. Zajímavý je výskyt v regionu vzácného zblochanu hajního (Glyceria nemoralis), ostřice liščí (Carex vulpina) nebo vrbovky tmavé (Epilobium obscurum). Objevení výskytu tolije bahenní se v posledních letech nepodařilo znovu potvrdit. Zajímavé jsou meandry potoka nad samotnou rezervací s porosty mechů a rašeliníků, s výskytem čarovníku alpského (Circaea alpina) a rozrazilu horského (Veronica montana)  S výjimkou zoologického aspektu hodnota této rezervace značně poklesla, velmi expanzivně se zde šíří ostřice třeslicovitá (Carex brizoides). Jediným řešením je výrazně zkvalitnit management tohoto zvláště chráněného území.

  pedicularis_sylvatica-cely.jpg cirsium_rivulare.jpg cirsium_oleraceum-kvety.jpg                 všivec lesní                                      pcháč potoční                                pcháč zelinný

Na závěr: Lokalita je poměrně rozsáhlá a zajistit optimální management na celé ploše je velmi obtížné. Některé plochy jsou kosené optimálně, některé části včetně cenných ploch s všivcem lesním jsou sice kosené, ale hmota zůstává na místě a luční společenstva postupně degradují. Okrajové partie nejsou kosené vůbec a rozmáhá se tady ostřice třeslicovitá s třtinou křovištní. Od roku 2016 se přístup k managementu lokality změnil pozitivním směrem a doufejme, že nastavený kurz bude udržen i nadále.