Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP V Chaloupkách

1. 10. 2010

-- přírodní památka V chaloupkách -- 

v_chaloupkach-lokalita.jpg

Malé zvláště chráněné území (rozloha 4,6 ha) najdeme na JZ okraji obce Horní Štěpánov. Chrání prameništní louku, kde pramení drobný potůček, pravostranný přítok Bělé. Louky byly pravidelně koseny soukromými vlastníky do konce 90. let 20. století, a v té době patřily k jedněm z nejkvalitnějších na Drahanské vrchovině. Poté byly luční porosty asi 5 let nekosené a jejich druhová diverzita značně poklesla.    

       -scorzonera_humilis-cely.jpg  v_chaloupkach-bitop.jpg                                   hadí mord nízký                                                       hladýš pruský 

V tomto území najdeme bohatou populaci vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia), kosatce sibiřského (Iris sibirica), zvonečníku hlavatého (Phyteuma orbiculare), upolínu nejvyššího (Trollius altissimus), hladýše pruského (Laserpitium prutenicum), srpice barvířské (Serratula tinctoria) a hadího mordu nízkého (Scorzonera humilis), na kterém se pravidelně vyskytuje rez. Vzácně zde roste prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Fytogeograficky významný výskyt zde má pampeliška se sekce Celtica, pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii), která však nebyla v území po roce 2000 potvrzena.
V roce 1996 zde byl potvrzen výskyt hořečku českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) a je doložen herbářovou položkou. Od té doby nebyla lokalita vhodně obhospodařována a dnes je nutno považovat zde tento druh za nezvěstný. Pravděpodobnost znovuobjevení je rok od roku nižší.

Z mechorostů vyskytujících se na lokalitě stojí za zmínku ohrožený dvouhrotec bahenní (Dicranum bonjeanii), typický druh rašelinných luk. 

  v_chaloupkach_kosatec.jpg v_chaloupkach_vrba_r.jpg phyteuma_orbiculare-kvety.jpg            kosatec sibiřský                              vrba rozmarýnolistá                       zvonečník hlavatý

Závěrem: Lokalita je na části ploch obhospodařována mozaikovitou, časově diferencovanou sečí 2 x za rok. Okrajové partie nejsou kosené, ze západní části se do území šíří třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), místy působí problémy také ostřice třeslicovitá (Carex brizoides). V těsném sousedství domů dochází občas k ukládání biologického odpadu a pojezdům automobilů. Řada ploch v území je reprezentativní ukázkou biotopu střídavě vlhých bezkolencových luk sv. Molinion, bývalé rašelinné louky sv. Caricion fuscae a vlhčí křídlo sv. Violion caninae s hojným výskytem všivce lesního dnes nejsou v optimálním stavu.