Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP Pod Liščím kupem

31. 10. 2014

- - přírodní památka Pod Liščím kupem - -

Maloplošné zvláště chráněné území Pod Liščím kupem bylo vyhlášeno v roce 1990, dnes je chráněno formou přírodní památky. Najdeme je v katastru obce Buková u Protivanova v údolí potoka Zábrana na ploše necelých 1,5 ha. Důvodem vyhlášení území byl výskyt rašelinných ostřicových luk s bohatým výskytem prstnatce májového. Území leží ve vrcholové části Drahanské vrchoviny v chladné klimatické oblasti (CH7) v nadmořské výšce kolem 650 m. V údolí potoka jsou nakumulovány kvartérní kamenité až hlinitokamenité sedimenty, v okolí jsou geologickým podložím droby karbonského stáří.

Poznámka: Uvádí se, že byl v těchto místech rybník. Tuto hypotézu snad podporuje také fragment hráze v dolní části lokality. Studium starých map a map Stabilního katastru však žádný rybník neprokázalo. Všude jsou znázorněny pouze louky. Je ale možné, že se jednalo pouze o dočasný, drobný, na mapách nezachycený rybníček.

pod-liscim_kupem.jpg

Dnešní stav chráněného území není příliš uspokojivý. Značná část lokality je zarostlá olšemi, které tvoří také liniový porost podél asi lehce upraveného koryta potoka Zábrana. V podrostu převažují druhově chudé porosty s dominující ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides). Další značnou část plochy přírodní památky pokrývají vysokobylinná tužebníková lada s hojným tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris), krabilicí chlupatou (Chaerophyllum hirsutum) a místy také kopřivou dvoudomou (Urtica dioica). Ve jižní části území, v místech, která se občasně kosí, zůstal zachován fragment pcháčové, místy zrašeliněné louky s pryskyřníkem prudkým (Ranunculus acris), kohoutkem lučním (Lychnis flos-cuculi) a několika běžnějšími druhy ostřic. V tomto prostoru se vyskytuje i prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ale populace není z nejpočetnějších. Vzácně se zde objevuje také starček potoční (Tephroseris crispa), uváděná je odsud také ohrožená škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. succisifolia). V letech 1995-96 zde prováděl geobotanický průzkum F. Grüll (publikoval ho ve Zprávách ČBS), který z významných druhů uvádí prstnatec májový, a také silně ohroženou jarvu žilnatou (Cnidium dubium)! Ne, že by to bylo úplně vyloučené, ale daleko pravděpodobnější je, že došlo k záměně za jiný druh “mrkve”.

pod_liscim_kupem1.jpg

Zajímavost: Kousek od lokality se stala 14.10. 1988 letecká havárie. Došlo zde ke zřícení stíhačky MIG-21, při kterém zahynuli oba piloti. Naštěstí se jim podařilo obtížně ovladatelný stroj navést mimo obydlené území do lesního porostu a následky tak zmírnit za cenu vlastních životů. Na místě je umístěn památník připomínající tuto tragickou událost.

Na závěr:
Po botanické stránce nepříliš zajímavé chráněné území zejména při srovnání s nedaleko se nacházející, kvalitní PP Louky pod Skalami. Většina území není kosena a vyžadovala by ke zkvalitnění razantnější zásahy v podobě výřezu dřevin a pravidelného kosení. Území zřejmě není ani správně vyhlášeno. Uvádí se, že je vyhlášeno na jediné parcele (249/1), ale veškeré dostupné zákresy tomu neodpovídají.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář