Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP Pohorská louka

5. 10. 2010

-- přírodní památka Pohorská louka - -

pohorska_louka-biotop.jpg

Přírodní památka vyhlášená v roce 1997 se nalézá na východním okraji osady Pohora. Leží v pramenné oblasti Pohorského potoka, v místě bývalého velkého rybníku. Větší část zdejšího mokřadu byla zničena neuváženou výstavbou nádrže pro rekreační účely. I přes veškeré odborné posudky, které zbudování této nádrže nedoporučovaly, byla její stavba povolena referátem životního prostředí bývalého Okresního úřadu v Prostějově. Je až s podivem, že nikdo nebyl schopen zabránit takovému záměru, při kterém zanikl např. naprosto ojedinělý výskyt silně ohrožené ostřice přioblé (Carex diandra), jejíž nejbližší lokality leží asi 100 km západním směrem.

pohorska_louka-biotop1.jpg

Asi třetinu zvláště chráněného území zaujímá porost kopřivy dvoudomé (Urtica dioica), na něj navazuje již cennější rostlinné společenstvo střídavě vlhkých půd, kde vzácně roste mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), kosatec sibiřský (Iris sibirica) a hladýš pruský (Laserpitium prutenicum). Zbytek přírodní památky je tvořen podmáčenými loukami, místy zrašeliněnými. Hojně zde roste ostřice odchylná (Carex appropinquata), vzácněji pak ptačinec bahenní (Stellaria palustris), který ale nebyl od roku 2005 potvrzen. Lokalita je pravidelně jednou až dvakrát ročně kosena.

 

 -cirsium_rivulare.jpg geranium_palustre.jpg laserpitium_prutenicum-kvetenstvi.jpg             pcháč potoční                                    kakost bahenní                                    hladýš pruský

Závěrem: Zvláště chráněné území je pouhým torzem mokřadu, který zůstal ušetřen naprosto hloupému záměru výstavby rybníka pro rekreační účely, který byl bohužel realizován.Vyhlášení přírodní památky bylo už jen určitým kompromisem za nevratné ekologické škody, které výstavba rybníka způsobila. I přes tyto naprosto zbytečné ekologické újmy je lokalita cenná výskytem početné populace ostřice odchylné a upolínu nejvyššího. Významný je výskyt kosatce sibiřského, mečíku střechovitého a hladýše pruského. V případě zachování pravidelného kosení a stávajících hydrologických podmínek by fragmenty cenných společenstev měly zůstat zachovány.