Jdi na obsah Jdi na menu
 


hadí mord rakouský

16. 5. 2014

Scorzonera austriaca Willd. - hadí mord rakouský

-scorzonera_austriaca-cely.jpg

Vytrvalá sivozelená, téměř lysá bylina se svislým dužnatým kořenem a na jeho vrcholu s tlustým čupřinatým vícehlavým oddenkem. Lodyhy jsou jednoduché, přímé, 10–35 cm dlouhé, bezlisté (nebo s max. 4 šupinovitými listy). Listy jsou v přízemní růžici, přisedlé, eliptické, kopinaté až téměř čárkovité, ploché až žlábkovité, 5–30 cm dlouhé, na vrcholu zašpičatělé, na okraji celokrajné a často nápadně zvlněné, celé často hadovitě zkroucené. Úbor je jeden mající v průměru 3–4 cm s vejcovitým zákrovem. Liguly jazykovitých květů jsou 1,5–2x delší než zákrov, jsou citrónově žluté. Kvete v dubnu a květnu, plodem je světle hnědá, žebernatá nažka.

  -scorzonera_austriaca2.jpg -scorzonera_austriaca1.jpg                   -scorzonera_austriaca.jpg

Záměny: V našich podmínkách od ostatních našich hadích mordů dobře odlišitelný druh a záměny tak nehrozí.

Roste na suchých, skalnatých a travnatých svazích, v lesních lemech, vzácně i v suchých rozvolněných lesích. Dává přednost nezapojené vegetaci na výslunných stanovištích jižní a západní expozice. Vyhledává především mělké, zpravidla skeletovité zásadité půdy na vápencích a vápnitých slepencích, hadcích nebo pískovcích. Fytocenologicky je diagnostickým druhem západopanonských skalních stepí na vápenci asociace Poo badensis-Festucetum pallentis řazené do svazu Bromo pannonici-Festucion pallenstis.

 -scorzonera_austriaca-kvet.jpg -scorzonera_austriaca-kvet1.jpg                      -scorzonera_austriaca-listy.jpg

Na našem území dosahuje druh severní areálové hranice a vyskytuje se výhradně v Panonském termofytiku Moravy. Poměrně hojný je na Pavlovských kopcích a v jihovýchodní části Hustopečské pahorkatiny. Vzácnější pak v okolí Miroslavi, Hostěradic, v údolí Jihlavy (okolí Mohelna) a Rokytné (okolí Moravského Krumlova). Nejseverněji zasahuje na Vyškovsko k Dražovicím a Brněnsko ke Šlapanicím. V Červeném seznamu je druh hodnocený jako vyžadující pozornost (C4a).

Fotografováno: 6.5. 2006, Slovensko – Devínské Karpaty, NPR Devínská Kobyla, 8.5. 2010, Maďarsko – Gánt a 17.4. 2014, Znojemsko-brněnská pahorkatina – NPR Mohelenská hadcová step, EVL Údolí Jihlavy