Jdi na obsah Jdi na menu
 


kostřava ametystová

29. 10. 2013

Festuca amethystina L. - kostřava ametystová

-festuca_amethystina-trs.jpg

Kostřava ametystová je vytrvalý, trsnatý druh, se sivozelenými, nápadně tenkými listy. Trsy jsou poměrně husté, pouze s vnitropochevními výběžky. Přízemní listy jsou štětinovitě svinuté, 10–30 cm dlouhé, drsné, na průřezu mnohoúhelníkovité, s jednotlivými oddělenými sklerenchymatickými prstenci, s 5–7 cévními svazky. Listové pochvy jsou často růžovofialově naběhlé. Květenství je jednostranná, až 20 cm dlouhá lata složená z klásků s 3–6 květy. Klásky jsou sivé, plevy nestejné, pluchy lysé, bez osin.

Záměny: Záměny nejsou příliš pravděpodobné v případě, že použijeme kombinaci znaků: sivozelené trsy s tenkými a dlouhými listy a bezosinné klásky. Dobře se dá od podobných bezosinných druhů (Festuca psammophila subsp. dominii a F. filiformis) odlišit na základě příčného průřezu listu (samostatné sklerenchymatické pruhy), snad nejpodobnější průřezu Festuca rubra. Oba zmíněné druhy mají po obvodu listu sklerenchymatický prstenec souvislý.

-festuca_amethystina-cela.jpg -festuca_amethystina-cela1.jpg

Roste ve světlých lesích a na jejich okrajích, řidčeji i na otevřených stanovištích, většinou na bázemi bohatých, střídavě vlhkých stanovištích. Druh má těžiště areálu v horských polohách Alp, Karpat a Balkánu. Vzácně roste ve střední Evropě v Německu, Polsku a u nás, častější je pak v karpatské oblasti východnější Evropy (např. Slovensko). V ČR je tato kostřava velmi vzácná, známá recentně jen z Českého středohoří, Českého krasu, Hodonínské Dúbravy a Vojenského újezdu Březina. Poprávu patří ke kriticky ohroženým, zákonem chráněným druhům naší květeny (C1 r, §1).

       -festuca_amethystina-klasek.jpg -festuca_amethystina-klasek1.jpg

Na Prostějovsku, samozřejmě již na okrese Vyškov, roste na několika mikrolokalitách ve VÚ Březina v prostoru lokalit Buchtelka a Zadní Lipová (Hanácká louka). Je zde součástí střídavě vlhkých, bázemi bohatších luk a okrajů zajímavého typu subkontinentálních doubrav. Druh zde byl objeven poměrně nedávno, teprve v roce 2001 (Roleček, Řepka), i když existují údaje o druhu Festuca trichophylla z roku 1927 (Suza in Podpěra) z lokality Ferdinandsko, které se k tomuto taxonu mohou vztahovat.

Fotografováno: 31.7. 2005 a 4.6. 2006, Drahanská vrchovina – VÚ Březina; 1.5. a 24.5. 2008, Dolnomoravský úval – Hodonínská Dúbrava