Jdi na obsah Jdi na menu
 


křehkýš vodní

25. 12. 2014

Myosoton aquaticum (L.) Moench – křehkýš vodní

-myosoton_aquaticum-porost.jpg

Euroasijský druh, který je někdy spojován s rodem Stellaria L. - ptačinec, od něhož se liší pětiplodolistovým gyneceem. Je to vytrvalá bylina s tenkým větveným a křehkým oddenkem tvořícím kromě květonosných lodyh také četné sterilní výhonky. Lodyhy jsou poléhavé nebo vystoupavé, většinou 25–80 cm dlouhé, zvláště v uzlinách velmi křehké a lámavé, v dolní části kořenující, čtyřhranné, lysé, v horní části a v květenství odstále chlupaté a zpravidla hustě lepkavě žláznaté. Listy jsou vstřícné, 2–6 cm dlouhé, vejčité až eliptické, zašpičatělé, po okraji zvlněné, v horní a střední části květonosných lodyh mírně srdčitou až uťatou bází přisedlé, v dolní části a na sterilních výhonech řapíkaté. Řapík je podobně jako báze přisedlých lodyžních listů brvitý. Květy jsou 5četné v řídkých vidlanech. Kališních i korunních lístků je 5, korunní jsou dvoudílné, bílé, o málo delší než kališní. Tyčinek má 10, čnělek 5, prašníky jsou za zralosti slabě fialově naběhlé. Kvete od května do října, plodem je široce vejcovitá tobolka.

-myosoton_aquaticum.jpg -myosoton_aquaticum1.jpg

Možné záměny: Pozor zejména na záměnu s dosti podobným ptačincem hajním (Stellaria nemorum), který se odlišuje jen třemi čnělkami, listy po okraji rovnými a brvitými a delším řapíkem u dolních lodyžních listů (alespoň 1,5x delším než čepel).

-myosoton_aquaticum_lodyha.jpg -myosoton_aquaticum-lodyha1.jpg

-myosoton_aquaticum-lodyha2.jpg

Jeho biotopem jsou pobřežní lemy, okraje mělkých toků, vlhké příkopy a luční strouhy, dále vlhká a stinná místa v lesích, podél lesních cest i na dnech letněných rybníků. Poměrně častý je také na antropicky značně ovlivněných stanovištích (skládky, úhory, ruderalizované lesní okraje, břehy vodních toků, křoviny apod.). S oblibou roste na živinami bohatších půdách. Fytocenologicky je diagnostickým druhem nitrofilních lemů lužních lesů (svaz Senecionion fluviatilis), konkrétně vegetace vlhkých míst se štětinatcem laločnatým asociace Sicyo angulatae-Echinocystietum lobatae.

-myosoton_aquaticum-kvet.jpg -myosoton_aquaticum-kvet1.jpg

-myosoton_aquaticum-kvet2.jpg

Roste roztroušeně až hojně na většině území ČR od nížin do vyšších pahorkatin, méně často i v nižších horských polohách.

Na Prostějovsku roztroušeně se vyskytující druh především v níže položených oblastech Drahanské vrchoviny a na Hané. Konkrétních údajů není příliš mnoho, protože druh nebývá příliš často sbírán ani jinak dokladován.

Fotografováno: 18.4. 2009, Střední Poorličí – Choceň, niva Tiché Orlice a 28.8. 2012, Českomoravská vrchovina – Žďársko, Bohdalov

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář