Jdi na obsah Jdi na menu
 


křivatec vstřícnolistý

16. 4. 2014

Gagea transversalis (Pall.) Steven – křivatec vstřícnolistý

Vytrvalá, 5–20 cm vysoká bylina s úzce čárkovitým, 1–4 cm širokým přízemním listem. Lodyžní listy jsou téměř vždy 2, ± vstřícné, obvykle na líci konkávní, na bázi toulcovitě objímající lodyhu. Dolní list dosahuje vrcholu květenství nebo jej mírně převyšuje, je úzce kopinatý, na vrcholu rovný, často s náznakem kápovité špičky. Horní list je podobného vzhledu, ale o 1/3 kratší. Květenství je 2–5květý zdánlivý okolík nebo může být lodyha zakončená jediným květem. Květní stopky jsou lysé, okvětní lístky jsou šikmo rozestálé, široce podlouhlé až obvejčité, 9 – 13 mm dlouhé. Kvete od března do května, plodem je obvejcovitá až téměř kulovitá tobolka s vytvořenými semeny.

-gagea_transversalis.jpg

Taxonomická poznámka: Druh patří do skupiny taxonů okolo křivatce lučního (Gagea pratensis agg.), která je vývojově poměrně mladou a velmi variabilní skupinou. Rozpadá se na několik taxonů s dosud neukončenou diferenciací. Na našem území se kromě popisovaného druhu vyskytuje ještě křivatec luční lišící se počtem lodyžních listů a dalšími kvantitativními znaky a absencí tvorby semen. Správné určení je někdy možné jen na základě posouzení znaků většího počtu jedinců, proto jsou některé herbářové sběry obtížně určitelné nebo neurčitelné.

  -gagea_transversalis-cely.jpg -gagea_transversalis-cely1.jpg

Je druhem xerotermních zapojených trávníků, okrajů křovin a světlých lesů, vzácněji i akátin. Vyžaduje minerálně bohatší půdy na zásaditém podloží. V lesních společenstvech se může setkat s křivatcem lučním a mohou se zde vyskytovat přechodné populace mezi oběma taxony.

Roztroušeně se vyskytující druh teplých pahorkatin severozápadních a středních Čech a jižní Moravy. Hojnější je v Českém středohoří, v okolí Prahy a na Pavlovských kopcích. Izolovaně se vyskytuje na Mladoboleslavsku, ve středním Polabí a na Hané. V Červeném seznamu je druh uveden jako vyžadující pozornost (C4a).

  -gagea_transversalis-kvet.jpg -gagea_transversalis-kvet1.jpg -gagea_transversalis-kvety.jpg

Na Prostějovsku zřejmě vzácný druh, jehož výskyt je udáván na základě revidovaných herbářových sběrů z Velkého Kosíře a z Bílé skály u Drysic. Na Bílé skále byl výskyt druhu v roce 2012 ověřen. Je pravděpodobné, že lokalit v teplých partiích Prostějovska bude víc.

Fotografováno: 8.4. 2012, Hanácká pahorkatina – Drysice, Bílá skála