Jdi na obsah Jdi na menu
 


ledenec přímořský

27. 8. 2014

Lotus maritimus L. - ledenec přímořský

[Tetragonolobus maritimus (L.) Roth]

Vytrvalá, obvykle 25–40 cm vysoká bylina s plazivým oddenkem. Lodyhy má v dolní části větvené, rýhované, lysé nebo přitiskle chlupaté. Listy jsou 3četné, řapíkaté, s řapíky dlouhými 8–10 mm. Párové lístky jsou šikmo obvejčité až podlouhle vejčité, špičaté až zaokrouhlené, na bázi klínovité, koncový lístek je eliptický až obvejčitý. Všechny lístky jsou nasivělé, slabě masité, přitiskle chlupaté, brvité nebo i lysé. Palisty jsou vejčité, špičaté, přisedlé až objímavé. Květy jsou v 1–2květých okolících s roztroušeně chlupatými stopkami. Koruna je 18–25 mm dlouhá, sírově žlutá, při odkvětu načervenalá, za sucha žlutá až karmínově červená. Kvete od května do července, plodem je lusk.

Upozornění: Jedná se o jedovatou rostlinu obsahující kanavanin a jednoduché kumariny, např. skopoletin.

  -lotus_maritimus-cely.jpg -lotus_maritimus-cely1.jpg

Roste na vlhkých až zamokřených, často zasolených loukách (subhalofyt), na pastvinách, okrajích cest, v lučních strouhách a vzácněji také v návesních trávnících. Vyžaduje střídavě vlhké, minerálně silné, dusíkem i solemi bohaté půdy. Jsou zpravidla těžší s výrazným podílem jílu, někdy až slínité. Je diagnostickým druhem slaniskových trávníků svazu Juncion gerardii, konkrétně pro slané trávníky se sítinou Gerardovou asociace Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii a slané mochnové trávníky as. Loto tenuis-Potentilletum anserinae. Dalším typem vegetace, kde se výrazně uplatňuje, jsou subkontinentální širokolisté suché trávníky sv. Cirsio-Brachypodion pinnati, konkrétně je diagnostickým druhem širokolistých válečkových trávníků teplých oblastí asociace Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati, a také v suchých trávnících s jitrocelem přímořským as. Plantagini maritimae-Caricetum flaccae. Diagnostickým druhem je také ve vzácném společenstvu vápnitých slatinišť se šášinami as. Junco subnodulosi-Schoenetum nigricantis v rámci svazu Caricion davallianae.

 -lotus_maritimus-list.jpg -lotus_maritimus-list1.jpg

Na našem území je druhem především termofytika, kde je roztroušený, místy i častější s přesahem do teplejšího mezofytika především v severních a východních Čechách. Častěji se vyskytuje v Polabí, na Lounsku, na jižní Moravě a v Bílých Karpatech. Některé výskyty je nutno považovat za druhotné. V Červeném seznamu je druh hodnocen jako ohrožený (C3).

  -lotus_maritimus-detail.jpg -lotus_maritimus-detail1.jpg

Na Prostějovsku ledenec neroste. Historicky nejbližší lokalita je uváděna od Litovle, recentně jsou pak nejbližší lokality až u Brna a Bučovic.

Fotografováno: 10.8. 2006, Milovicko-valtická pahorkatina – Sedlec u Mikulova, NPR Slanisko u Nesytu a 20.5. 2009, České středohoří – Lounsko, NPR Raná

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář