Jdi na obsah Jdi na menu
 


okrotice dlouholistá

24. 10. 2013

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – okrotice dlouholistá

Vytrvalá, 15–40 cm vysoká bylina s plazivým oddenkem s oblou a lysou lodyhou. Listy v počtu 7–10 jsou zpravidla uspořádány dvouřadě, jsou šikmo odstálé, 7–16 cm dlouhé (5x delší než široké), bází lodyhu pochvovitě těsně objímající, lysé. Květenství je přímý, 8–10 cm dlouhý klas složený zpravidla z 5–12 květů. Květy jsou čistě (sněhově) bílé, i v době plného květu jen málo pootevřené, bez nektaru. Kvete od května do poloviny června, opylována je především včelami, plodem je tobolka vyvíjející se u asi 20% květů.

 -cephalanthera_longifolia-cela.jpg -cephalanthera_longifolia-cela1.jpg

Je druhem listnatých a smíšených humózních lesů, zejména bučin, habřin a doubrav. Méně častá je v jehličnatých lesích, v lesních lemech, křovinách a na lučních stanovištích. Roste na neutrálních až zásaditých, živinami bohatých, humózních půdách, čerstvě vlhkých, vápnitých i nevápnitých. Po stránce fytocenologické se nejčastěji uplatňuje ve vegetaci svazu Carpinion (zejména v asociacích Melampyro nemorosi-Carpinetum a Carici pilosae-Carpinetum) a Fagion (as. Carici pilosae-Fagetum).

  -cephalanthera_longifolia.jpg -cephalanthera_longifolia1.jpg

V rámci ČR je druhem mezofytika. V Čechách je poměrně vzácná, o něco častější jen na Křivoklátsku, téměř chybí v prostoru České křídové tabule, v jižních a západních Čechách, středním Povltaví, Posázaví a na Českomoravské vrchovině. Na Moravě je častější v jižní a jihovýchodní části, především v Bílých Karpatech, Chřibech, Javorníkách, dále pak v Moravském krasu, Svratecké hornatině, na Krnovsku a Osoblažsku. Chybí v Jihomoravských úvalech a Mikulovské pahorkatině. Patří k zákonem chráněným, ohroženým druhům naší květeny (C3, §3).

-cephalanthera_longifolia-detail.jpg

Na Prostějovsku i v jeho širším okolí vysoce vzácný druh s minimem recentních údajů, přičemž na okrese Prostějov není tento druh vůbec znám. Roste v několika exemplářích v dubohabřině ve střední části VÚ Březina a jedna rostlina bývá celkem pravidelně pozorována na jihozápadním okraji Drahanské vrchoviny v lese mezi Boskovicemi a Valchovem.

Fotografováno: 4.6. 2006 a 25.5. 2008, Drahanská vrchovina – VÚ Březina a 5.5. 2007, Itálie – Apeniny, La Majella