Jdi na obsah Jdi na menu
 


pavinec horský

23. 12. 2015

Jasione montana L. – pavinec horský

Rod Jasione L. – pavinec patří do čeledi zvonkovitých – Campanulaceae a zahrnuje asi 20 druhů rozšířených především v jihozápadní Evropě a Malé Asii. Na našem území roste pouze jediný, pavinec horský.

-jasione_montana-porost.jpg

Je to jednoletá nebo dvouletá, často chlupatá až vlnatá bylina s vřetenovitým kořenem. Lodyha je přímá nebo vystoupavá, 10–50 cm vysoká, v dolní části často větvená a olistěná, nahoře nevětvená, bezlistá. Listy jsou přisedlé, kadeřavě vlnité, přízemní podlouhlé, na bázi klínovité, vroubkované, za květu odumřelé. Lodyžní jsou podlouhle kopinaté až podlouhle čárkovité, celokrajné až oddáleně vroubkované, brvité. Květy jsou v koncových hlávkách, 10–25 mm v průměru. Koruna je 6–14 mm dlouhá, sytě až bledě modrá (vzácně i bílá nebo růžová). Kvete v červnu a červenci, plodem je kulovitá, 5hranná tobolka.

-jasione_montana-cely.jpg -jasione_montana-cely1.jpg

Je druhem písčin, borů, pastvin, výslunných strání, kamenitých míst, skal a vřesovišť na suchých, písčitých, nevápenných půdách. Uplatňuje se často v pionýrských společenstvech, na mechanicky narušovaných stanovištích.

Z pohledu fytocenologického je diagnostickým druhem vegetace suchých vřesovišť asociace Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris, dále vegetace subatlantských trávníků vátých písků as. Corniculario aculeatae-Corynephoretum canescentis v rámci svazu Corynephorion canescentis, dále je diagnostickým druhem vegetace skalních výchozů s chmerkem vytrvalým as. Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis a podhorských acidofilních trávníků mělkých půd as. Jasiono montanae-Festucetum ovinae v rámci svazu Hyperico perforati-Scleranthion perennis. Také je diagnostickým druhem panonských písčitých stepí as. Diantho serotini-Festucetum vaginatae a vegetace silikátových pahorků se smilem písečným as. Helichryso arenariae-Festucetum pallentis. A konečně je diagnostickým druhem dvou asociací v rámci svazu Koelerio-Phleion phleioidis. Jde o vegetaci acidofilních suchých trávníků s kostřavou walliskou as. Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae a vegetaci acidofilních suchých trávníků mírně teplých oblastí as. Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis.

-jasione_montana-ruzice.jpg -jasione_montana-ruzice1.jpg

Roste roztroušeně na většině území na příhodných stanovištích, častěji v oblastech s výskytem písčin. Vzácnější je v karpatské části Moravy. Vystupuje i do oreofytika. Výskyty jsou často ostrůvkovitého charakteru a i v rozsáhlejších územích může chybět.

-jasione_montana-kvet.jpg -jasione_montana-kvet1.jpg

Na Prostějovsku se vyskytuje především v podhůří Drahanské vrchoviny, kde bývá součástí suchobrdků (suchých acidofilních trávníků). Typický je také pro cílové dopadové plochy ve Vojenském újezdu Březina. Vzácně ho najdeme i ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny např. na prudkých svazích (osluněných s jižní orientací), okrajích polních cest apod. V poslední době byl pozorován např. u Lipové (nad údolím Hloučely), Horního Štěpánova, Rozstání a Otinovsi. Na Hané je vzácný, pozorován byl např. nedaleko Brodku u Prostějova nebo u Ondratic.

Fotografováno: 20.8. 2006, Drahanská vrchovina – Vojenský újezd Březina a 6.7. 2012, Lipová – nad údolím Hloučely

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář