Jdi na obsah Jdi na menu
 


pcháč obecný

7. 8. 2019

Cirsium vulgare (Savi) Ten. – pcháč obecný

Dvouleté, zřídka krátkověké monokarpické, zpravidla silně ostnité byliny. Hlavní kořen je tlustý, vřetenovitý, až 70 cm dlouhý. Lodyha je přímá, nejčastěji 50–150 cm vysoká, v horní části obvykle větvená, tuhá, rýhovaná, tence pavučinatě vlnatá, zpravidla úzce kadeřavě, osténkatě až ostnitě křídlatá a po celé délce listnatá. Listy jsou tuhé, na okraji osténkaté, na líci lysé, na rubu kadeřavě běloplstnaté až řídce vlnaté, s tuhou žlutavou vyniklou žilnatinou. Přízemní listy jsou v růžici, 22–45 cm dlouhé a 5–8,5 cm široké, s čepelí v obrysu vejčitě až podlouhle obkopinatou, prvním rokem jen mělce laločnaté, druhým rokem peřenoklané až peřenodílné a zkadeřené, často brzy po vytvoření lodyh odumírající. Lodyžní listy se směrem vzhůru plynule zmenšují, jsou kopinaté, peřenoklané až peřenodílné, v dolní části lodyhy až k dalšímu nižšímu listu sbíhavé, v horní části lodyhy sbíhavé jen asi do ½ internodia. Postranní listové úkrojky jsou podlouhle trojúhelníkovité až vejčitě kopinaté, s koncovým 2–10 mm dlouhým šídlovitým žlutavým ostnem. Úbory na konci větví chudého chocholíku jsou jednotlivé nebo po 2–3 shloučené, mající nejčastěji 3–4 cm v průměru. Zákrov je kulovitý až vejcovitý, odstále ostnitý, olysalý, vzácně jemně pavučinatý. Zákrovní listeny jsou zelené, přecházející pozvolna v 2–3,5 mm dlouhý žlutavý koncový osten. Květy jsou zpravidla morfologicky i funkčně oboupohlavné nebo vnější květy funkčně samičí či sterilní. Koruna je trubkovitá, nachová. Kvete od července do října, plodem je žlutohnědá až hnědá nažka 20–30 cm dlouhým chmýrem.

-cirsium_vulgare-cely.jpg -cirsium_vulgare-cely1.jpg

Možné záměny, variabilita: S určováním druhu nebývají problémy. Asi nejpodobnějším druhem je pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), který má ale hustě pavučinatě vlnaté zákrovy, které jsou širší jak 5 cm a nemá křídlatou lodyhu.

Taxon je velmi proměnlivý a byla u něj popsána celá řada vnitrodruhových taxonů v ranku subspecie až formy. Nejčastěji bývá odlišována varieta hypoleucum, která se vyznačuje měkčími a chlupatějšími listy, kratšími ostny, nevyniklými žilkami na rubu listů a menším počtem úborů. Definitivní taxonomické zhodnocení těchto rostlin ještě není uzavřeno.

-cirsium_vulgare.jpg -cirsium_vulgare1.jpg

Druh rumišť, navážek, skládek, úhorů, okolí zdí a plotů, pasek, pastvin a ruderalizovaných lesních lemů. Vyžaduje čerstvě vlhké až sušší, kypré půdy různé reakce. Světlomilný druh a indikátor vyššího obsahu dusíku v půdě. Z pohledu fytocenologického se vyskytuje v řadě typů ruderální vegetace, ale pro žádnou vegetační jednotku není diagnostickým druhem. Častěji se vyskytuje především ve vegetaci svazů Atriplicion, Arction lappae a Fragarion vescae.

-cirsium_vulgare-list.jpg -cirsium_vulgare-list1.jpg

Poměrně hojný druh na většině území s těžištěm výskytu v termofytiku a mezofytiku, ale častý je také v oreofytiku.

-cirsium_vulgare-lodyha.jpg -cirsium_vulgare-lodyha1.jpg

Také na Prostějovsku hojně rozšířený druh, i když ve vrcholové partii Drahanské vrchoviny je spíše roztroušený a vázaný svým výskytem především na blízké okolí obcí a na ruderální místa.

Fotografováno: 28. 8. 2013, Českomoravská vrchovina – Třebíčsko, Opatov

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář