Jdi na obsah Jdi na menu
 


podmrvka hadcová

18. 12. 2014

Notholaena maranthae (L.) Desv. - podmrvka hadcová

Rod Notholaeana R. Br. - podmrvka zahrnuje 60–70 xerofilních druhů kapradin s těžištěm rozšíření v Severní a Střední Americe a v Africe, v Evropě jsou známy 2 druhy. Popisovaný taxon se vyskytuje v jižní Evropě (na sever po střední Francii a ČR), ve Středozemí, jihozápadní Asii a v Etiopii.

-notholaena_maranthae-cela.jpg

Vytrvalá kapradinka s krátce plazivým oddenkem, hustě pokrytým čárkovitými, zprvu bělavými, později rezavě hnědými plevinami. Listy jsou zpravidla 10–30 cm dlouhé, přezimující. Čepel je v obrysu čárkovitě až vejčitě podlouhlá, 2x zpeřená, 3–5 cm široká. Je kožovitá, na líci tmavě nebo modravě zelená, ± lysá, na rubu souvisle a hustě pokrytá střechovitě se kryjícími, zpočátku stříbřitě bělavými, později rezavě hnědými plevinami, které úplně zakrývají výtrusnicové kupky. Lístky jsou v obrysu vejčitě podlouhlé, vstřícné, až ve 20 párech. Řapík je leskle červenohnědý, tuhý, často zprohýbaný. Výtrusnicové kupky jsou bez ostěr, výtrusy jsou žluté až rezavě hnědé, na povrchu hřebenitě síťkované. V našich podmínkách nezaměnitelný druh.

-notholaena_maranthae.jpg -notholaena_maranthae1.jpg

V rámci ČR je druh znám ze dvou lokalit. Tou první, známou cca od roku 1858 je NPR Mohelenská hadcová step nad řekou Jihlavou, kde roste na výslunných a vyprahlých hadcových skalách. Populace je zde celkem početná a stabilní. Druhou lokalitou je Český kras, kde byla nalezena teprve v roce 2001 (Zprávy ČBS 2004/3), kde je geologickým podložím diabasový pikrit. Zdejší výskyt ale vzbuzuje pochybnosti a jeho původnost je předmětem diskusí. Po stránce fytocenologické je podmrvka diagnostickým druhem vegetace hadcových skal asociace Notholaeno marantae-Sempervivum hirti v rámci svazu Asplenion cuneifolii (štěrbinová vegetace hadcových skal). Vzhledem k tomu, že podmrvka hadcová patří k nejvzácnějším druhům naší flóry, je celkem pochopitelně chráněna zákonem v kategorii kriticky ohrožených druhů, ve stejné kategorii je uvedena také v Červeném seznamu, zařazena byla také do Červené knihy (C1 r, §1, ČK).

-notholaena_maranthae-detail.jpg -notholaena_maranthae-detail1.jpg

-notholaena_maranthae-detail2.jpg

Fotografováno: 21.6. 2012, Znojemsko-brněnská pahorkatina – Mohelno, EVL Údolí Jihlavy, NPR Mohelenská hadcová step

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář