Jdi na obsah Jdi na menu
 


pomněnka trsnatá

6. 1. 2020

Myosotis caespitosa Schultz – pomněnka trsnatá

Jednoletá až dvouletá, často trsnatá bylina dorůstající výšky 20–80 cm, bez jakýchkoli výběžků. Lodyha je často už od báze větvená, jen zřídka nevětvená, oblá nebo nezřetelně čtyřhranná se čtyřmi podélnými lištami. Je roztroušeně chlupatá tuhými krátkými přitisklými chlupy, jejich špička směřuje k vrcholu lodyhy. Listy jsou eliptické, řidčeji obkopinaté, nejčastěji 35–55 mm dlouhé a 7–12 mm široké, po obou stranách roztroušeně přitiskle chlupaté chlupy směřující špičkou k vrcholu listu. Vijany jsou bohaté, mnohokvěté, obvykle s drobnými eliptickými listeny alespoň v dolní části. Květní stopky se za plodu prodlužují, v dolní části vijanů jsou až 15 mm dlouhé, dolů ohnuté. Kalich je zvonkovitý, 3,3–3,7 mm dlouhý, přitiskle roztroušeně chlupatý krátkými rovnými, tuhými chlupy. Kališní cípy jsou zdéli ± ½ kalicha, široce trojúhelníkovité, špičaté. Koruna je kolovitá, korunní cípy jsou miskovitě prohnuté, světle modré, bočními okraji se nepřekrývající. Doba květu je obvykle v květnu a červnu.

-myosotis_caespitosa-cela.jpg -myosotis_caespitosa-cela1.jpg

Variabilita, možné záměny: Velmi proměnlivý druh ve znacích na vegetativních částech rostliny. Taxonomicky jsou však tyto odchylky málo významné a odrážejí především stanovištní faktory. Prozatím nedořešený je vztah tohoto taxonu k Myosotis laxa rostoucí v Severní Americe a ve Skandinávii. Některými autory je popisovaný druh hodnocen pouze jako poddruh Myosotis laxa subsp. caespitosa.
Taxon patří do okruhu pomněnky bahenní (Myosotis palustris agg.). Od ostatních zástupců se dobře odlišuje oblou lodyhou, přítomností listenů v květenství a daleko hlouběji členěným kalichem
.

-myosotis_caespitosa.jpg -myosotis_caespitosa1.jpg

Druh bahnitých břehů tekoucích i stojatých vod, vlhkých lučních příkopů, den letněných rybníků, prosvětlených lužních lesů, okrajů rákosin nebo porostů vysokých ostřic. Vyžaduje čerstvě vlhké až mokré, humózní, hlinité až hlinitopísčité, živinami bohaté půdy. Z pohledu fytocenologického se uplatňuje v několika typech mokřadní vegetace, častá je např. ve vegetaci obnažených rybničních den svazu Eleocharition ovatae. Diagnostickým druhem je však pouze ve velmi vzácné teplomilné vegetaci narušovaných stanovišť s polejí obecnou a blešníkem obecným asociace Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii.

-myosotis_caespitosa-detail.jpg -myosotis_caespitosa-detail1.jpg

Pomněnka trsnatá se vyskytuje roztroušeně v termofytiku a mezofytiku s těžištěm výskytu v lužních polohách úvalových území, v pánvích a rybničních oblastech. V oreofytiku je častější pouze v Jihlavských a Žďárských vrších. Patří k vzácnějším druhům naší květeny (LC, C4a).

                        -myosotis_caespitosa-detail2m.jpg

Jak je to s výskytem na Prostějovsku? V dostupných databázích najdeme pouze tři údaje, konkrétně Faltysův z roku 1987 z rybníka Slámova louže u Šubířova, snad Deylův z prostoru Kosíře z roku 2002 a aktuální údaj o výskytu v PR Terezské údolí (Gerža 2019). Ani jeden údaj zřejmě není herbářově doložen a jako spolehlivý je možné brát snad jen ten nejaktuálnější. První dva je nutné brát s určitou mírou nejistoty.

Fotografováno: Českomoravská vrchovina: 8. 6. 2009, Humpolecko – Plačkov, 5. 6. 2014, Žďársko – EVL Znětínské rybníky a 27. 6. 2016, Zadní Zhořec – EVL Rybník u Zadního Zhořce

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář