Jdi na obsah Jdi na menu
 


prstnatec pleťový

29. 9. 2014

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata – prstnatec pleťový pravý

-dactylorhiza-incarnata-biotop.jpg

Vytrvalá orchidej s lodyhou vysokou 25–60, ojediněle až kolem 100 cm. Hlízy jsou hluboce 2–5dílné. Lodyha je dutá, snadno smáčknutelná, světle zelená, pod květenstvím někdy načervenalá, na bázi se šupinovitými listy. Lupenitých listů bývá 2–7, jsou přímé, s lodyhou téměř rovnoběžné, úzce kopinaté až kopinaté, ze široké báze se k vrcholu zužující, zpravidla neskvrnité nebo na líci s nevýraznými drobnými světle hnědými skvrnami a tečkami. Květenství je hustý, válcovitý, 5–50květý klas s úzce kopinatými listeny delšími než semeník vrcholem dosahující nebo přesahující květy. Květy jsou růžové, světle nachové až červenofialové, vzácně bílé. Kvete od května do července, plodem je válcovitá tobolka.

 -dactylorhiza_incarnata-cely.jpg -dactylorhiza_incarnata-cely1.jpg

Záměny, taxonomie a proměnlivost:
Poměrně snadno určitelný druh, který se od ostatních našich prstnatců odlišuje především neskvrnitými širokými listy pod ostrým úhlem od lodyhy odstávajícími, dlouhým prostředním pyskem v květu a dlouhými listeny. Sám osobě je to velmi proměnlivý druh zejména co se týká vzrůstu a zbarvení květů. Kromě nominátní, námi popisované subspecie je na našem území odlišována ještě subsp. serotina, která se vyznačuje purpurovými až červenofialovými květy, více skvrnitými listy a pozdní dobou květu (červenec). Ta byla prozatím zjištěna jen na několika lokalitách v okolí Doks.

    -dactylorhiza_incarnata.jpg -dactylorhiza_incarnata1.jpg

Roste na vlhkých až mokrých loukách, na slatinách, v řídkých rákosinách, vzácněji i na vrchovištích a antropogenních stanovištích (kolejiště, navážky). Půdy vyžaduje živinami i bázemi bohaté, humózní, s reakcí neutrální až zásaditou. Fytocenologicky je diagnostickým druhem vápnitých slatinišť svazu Caricion davallianae, konkrétně v asociacích Carici flavae-Cratoneuretum filicini (slatinná pěnovcová prameniště) a Junco subnodulosi-Schoenetum nigricantis (vápnitá slatiniště se šášinami).

Na území ČR poměrně vzácný druh. V Čechách je jeho výskyt omezen prakticky jen na Polabí, jinde jsou známy jen ojedinělé, izolované lokality. Na Moravě je hojnější především v Bílých Karpatech, jinde vzácný nebo úplně chybí (např. severní a jihozápadní Morava, Slezsko). V novém Červeném seznamu je hodnocen jako kriticky ohrožený druh, podle zákona jako silně ohrožený druh (C1 b, §2).

 -dactylorhiza_incarnata-detail.jpg -dactylorhiza_incarnata-detail1.jpg

Na Prostějovsku druh dnes neroste. Přímo k okresu Prostějov se vztahuje jen jediný historický údaj, a to Slavíčkův údaj od Milkova (1897). Recentně existují v regionu dvě lokality. Tou první je PR Terezské údolí u Náměště na Hané, kde bývali pozorováni 1–3 jedinci (v posledních letech nemáme žádná data k dispozici). Druhou, bohatší lokalitou, je hliník bývalé Hurábovy cihelny v Boskovicích.

Fotografováno: 12.6. 2005, Slovensko - Záhorská nížina, NPR Abrod a 4.6. 2012, Malá Haná – Boskovice, hliník bývalé Hurábovy cihelny

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář