Jdi na obsah Jdi na menu
 


pryskyřník platanolistý

22. 6. 2015

Ranunculus platanifolius L. - pryskyřník platanolistý

Vytrvalá bylina se silným a krátkým oddenkem. Lodyha je přímá, 60–80 cm vysoká, od báze široce větvená, vynikle rýhovaná, spíše vzácně při bázi roztroušeně chlupatá. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté s čepelí dlanitě 3–5dílnou, s úkrojky kopinatými, zpravidla 6–10 cm dlouhými a v nejširší části až 4 cm širokými. Po okraji jsou hluboce pilovité, lysé. Čepel lodyžních listů je podobná čepeli listů přízemních, je krátce řapíkatá až přisedlá, zmenšující se směrem k vrcholu lodyhy, na spodní straně na žilkách přitiskle chlupatá. Květní stopky jsou lysé, 3–5x delší než úkrojky nejhořejších lodyžních listů. Květy jsou bílé nebo slabě narůžovělé, kališní lístky vejčité, na vnější straně ± lysé a nafialovělé, záhy opadavé. Kvete v červnu a červenci, plodem je lysá nažka na povrchu se síťovitou skulpturou.

-ranunculus_platanifolius-porost.jpg

Možné záměny: Dosti podobným druhem je také bíle kvetoucí pryskyřník omějolistý (Ranunculus aconitifolius), který však má květní stopky pýřité, jen 1–3 x delší než úkrojky nejhořejších listů a kalich z vnější strany roztroušeně přitiskle chlupatý. Roste pouze v oblasti Šumavy a Novohradských hor, kde v místě společného výskytu vytváří nejasné intermediární typy, snad hybridogenního původu. Ve starší odborné literatuře byly oba druhy uváděny jen jako poddruhy.

-ranunculus_platanifolius-cely.jpg -ranunculus_platanifolius-cely1.jpg

Roste ve vlhkých suťových lesích, podél horských bystřin a na horských vlhkých loukách a vysokostébelných nivách. Po stránce fytocenologické je diagnostickým druhem subalpínských trávníků s třtinou chloupkatou (asociace Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae) a subalpínských metlicových trávníků (as. Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae) v rámci svazu Calamagrostion arundinacae (subalpínské vysokostébelné trávníky). Dále je diagnostickým druhem subalpínských křovin as. Salici silesiacae-Betuletum carpaticae. Je také významnou součastí subalpínských vysokostébelných niv sv. Adenostylion alliariae, kde je diagnostickým druhem mléčivcových niv as. Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae a havézových niv as. Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae. V neposlední řadě je také diagnostickým druhem druhově bohatých subalpínských trávníků as. Thesio alpini-Nardetum strictae v rámci sv. Nardion strictae.

-ranunculus_platanifolius-list.jpg -ranunculus_platanifolius-list1.jpg

Horský druh rozšířený ve střední a jihovýchodní Evropě, udáván je také z Belgie a Norska. Na našem území se vyskytuje v oreofytiku prakticky všech pohraničních pohořích od Novohradských hor až po Moravskoslezské Beskydy s ojedinělými přesahy do navazujícího mezofytika. Na vhodných stanovištích bývá roztroušený, lokálně i hojnější. V Červeném seznamu je hodnocený jako druh vyžadující další pozornost (C4a).

-ranunculus_platanifolius-detail.jpg -ranunculus_platanifolius-detail1.jpg

-ranunculus_platanifolius-detail2.jpg

Fotografováno: 6.7. 2010, Krušné hory – okolí Božího Daru a 26.6. 2012, Šumava – Špičák a okolí

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář