Jdi na obsah Jdi na menu
 


ptačinec velkokvětý

14. 5. 2014

Stellaria holostea L. - ptačinec velkokvětý

-stellaria_holostea-porost.jpg

Vytrvalá, trávově až sytě zelená bylina s lodyhou vysokou 15–30 cm. Ta je přímá, jednoduchá, jednotlivá nebo v řídkých trsech, velmi křehká a lámavá, zpravidla roztroušeně pýřitá, zřetelně čtyřhranná. Listy jsou kopinaté až čárkovitě kopinaté, zpravidla 4–9 cm dlouhé a 5–8 mm široké, dlouze zašpičatělé, přisedlé, na rubu nasivělé, na okrajích krátce hustě brvité, drsné. Květy jsou velké, 15–25 mm v průměru, dlouze stopkaté, v řídkých koncových vidlanech. Plodem je tobolka otevírající se 6 chlopněmi.

  -stellaria_holostea.jpg -stellaria_holostea1.jpg            -stellaria_holostea-listy.jpg

Kvete od dubna do června ve světlých listnatých a smíšených lesích a hájích, na lesních okrajích, v křovinách, křovinatých stráních a na mezích. S oblibou roste na hlinitých až hlinitopísčitých, humózních, živinami bohatších půdách. Je diagnostickým druhem hercynských mezických dubohabřin asociace Galio silvatici-Carpinetum a suboceanických vlhkých dubohabřin as. Stellario holosteae-Carpinetum betuli (obě spadají do svazu Carpinion betuli). Dále je diagnostickým druhem teplomilných doubrav as. Melico pictae-Quercetum roboris v rámci svazu Quercion petraeae (acidofilní teplomilné doubravy).

 -stellaria_holostea-detail.jpg -stellaria_holostea-detail1.jpg

Poměrně hojný druh na většině území ČR s těžištěm výskytu nižších polohách. Do horských poloh zasahuje jen okrajově např. v Brdech a Žďárských vrších.

Na Prostějovsku častý druh v oblasti s výskytem vhodných biotopů, především v listnatých a smíšených lesích Drahanského podhůří. Ve vrcholových partiích se nejčastěji vyskytuje na sušších místech v údolích potoků. Prakticky chybí v prostoru Hané.

Fotografováno: 4.5. 2012, Drahanská vrchovina – Nectavské údolí