Jdi na obsah Jdi na menu
 


rdesno obojživelné

3. 3. 2014

Persicaria amphibia (L.) Delarbre – rdesno obojživelné

Vytrvalá vodní nebo suchozemská (bažinná) bylina s dlouhým plazivým a větveným oddenkem. Vodní rostliny kořenují ve dně, mají lodyhu dlouhou až 3 m, těsně pod hladinou vzplývající, s lodyžními články dlouhými až 20 cm, lysou, v uzlinách často kořenující. Čepel vzplývavých listů je podlouhle kopinatá, 5–12 cm dlouhá, na bázi zaokrouhlená nebo mělce srdčitá, na líci modravě zelená, lesklá, lysá, na rubu světlejší s nepravidelně roztroušenými tmavými žlázkami. Řapík je 2–5 cm dlouhý, botky lysé, hladké. Květenství jsou četná, lysá, nad hladinou rozkvétající.

-persicaria_amphibia-porost.jpg

Suchozemské rostliny mají lodyhy přímé nebo vystoupavé, 20–50 cm dlouhé, lodyžní články mají 2–4 cm, je přitiskle chlupatá až olysalá. Listová čepel je kopinatá až podlouhlá, 5–15 cm dlouhá, na bázi zaokrouhlená nebo klínovitě zúžená, na vrcholu zašpičatělá, šedavě zelená, krátce chlupatá až olysalá, po okraji krátce brvitá. Řapík je krátky (0,5–1,5 cm) vyrůstající v horní polovině hustě štětinaté botky. Květenství jsou ojedinělá s chlupatou stopkou. Suchozemské populace vytvářejí velmi složitý podzemní systém oddenků zasahující do hloubky až 80 cm a množí se často pouze vegetativně.

 -persicaria_amphibia-cely.jpg -persicaria_amphibia-cely1.jpg

Roste ve stojatých vodách, zejména v rybnících, také ve vodách mírně tekoucích, na okrajích rákosin, v porostech vysokých ostřic, v kanálech a na vlhkých polích. Dále jej najdeme podél cest, na rumištích, na opuštěných plochách v blízkosti lidských sídel. Je diagnostickým druhem vzplývavé vegetace asociace Potamo natantis-Polygonetum natantis ze svazu Nymphaeion albae.

Roste roztroušeně až hojně od nížin do podhorského stupně s těžištěm výskytu v oblastech s výskytem rybníků, tůní a slepých ramen řek. Nevystupuje příliš vysoko do hor, jeho výskyt vyznívá kolem nadmořské výšky 800 m.

 -persicaria_amphibia-kvet.jpg -persicaria_amphibia-bodka.jpg -persicaria_amphibia-lic.jpg            -persicaria_amphibia-list.jpg

Na Prostějovsku nepříliš hojný druh díky absenci vhodných biotopů. Zjištěn byl např. v Horním rybníce u Suchého, z Protivanovského rybníka ho uvádí J. Rydlo (2007), z Pavlovských mokřadů pak V. Řehořek (1971). Z polí z okolí Bukové a Protivanova ho uvádí Kühn (1968). Poměrně málo údajů je k dispozici z prostoru Hané, např. z Hrdibořických rybníků ho udává Č. Deyl (1982).

Fotografováno: Českomoravská vrchovina, 16.7. 2008 – Žďársko, Horní Bory a 12.6. 2008 – Jihlavsko, Zdeňkov, rybník Koňas