Jdi na obsah Jdi na menu
 


škarda měkká čertkusolistá

30. 4. 2012

Crepis mollis (Jacq.) Aschers. subsp. hieracioides (Domin) Domin – škarda měkká čertkusolistá

[syn. Crepis succisifolia (All.) Tausch, Crepis mollis subsp. succisifolia (All.) Dostál]

    -crepis_mollis_h-biotop.jpg

Druh Crepis mollis je vytrvalá, 30 – 90 cm vysoká bylina s přímou, rýhovanou, lysou až chlupatou lodyhou. Rozpadá se na dva taxony, lišící se tvarem, zubatostí a oděním listů ve střední části lodyhy a vykazující zjevnou geografickou a do jisté míry i ekologickou diferenciaci. Pojetí taxonů není jednotné, u nás jsou hodnoceny na úrovni poddruhů (subspecií), subsp. mollis a subsp. hiearcioides.

-crepis_mollis_h-porost.jpg

      -crepis_mollis_h-cela.jpg  -crepis_mollis_h-cela1.jpg

Popisovaný poddruh má střední a lodyžní listy na líci lysé nebo jen řídce měkce chlupaté (vzácně i hustěji chlupaté), na okraji výrazně zubaté, často 5-10x delší než široké. Na některých lokalitách se vyskytují rostliny s více chlupatými listy, ale ostatními morfologickými znaky odpovídají popisovanému poddruhu. Kvete od června do srpna, plodem je nažka. 

      -crepis_mollis_h.jpg  -crepis_mollis_h1.jpg

-crepis_mollis_h-detail.jpg

 Roste na podhorských a horských, často slatinných loukách, pastvinách a lesních světlinách. Vyžaduje střídavě vlhké až zamokřené, živinami bohatší, slabě kyselé až alkalické půdy. Je diagnostickým druhem svazů Polygono bistortaeTrisetion flavescentis a Nardo strictaeAgrostion tenuis, častý je i ve společenstvech svazů Molinion, Calthion a Arrhenatherion, vzácněji i jinde.

Roste roztroušeně, místy i hojněji v horských a podhorských oblastech, v nižších polohách je vzácná a roste zde jen v oblastech s výskytem slatinných luk a opukových strání. Chybí v Panonském termofytiku mimo území střední Moravy. V Červeném seznamu je hodnocena jako ohrožený druh (C3).

      -crepis_mollis_h-list.jpg  -crepis_mollis_h-list1.jpg

Na Prostějovsku roste především ve vyšších polohách v širším okolí Horního Štěpánova, Bukové, Žďárné a ve VÚ Březina. Pravidelně se vyskytuje v druhově bohatších typech vegetace svazu Molinion, vzácněji i v jiných společenstvech (sv. Calthion a vlhčích typech trávníků sv. Violion caninae).

Fotografováno: 12.6. 2010, Drahanská vrchovina – Horní Štěpánov, PR Uhliska

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář