Jdi na obsah Jdi na menu
 


škarda vláskovitá

23. 2. 2021

Crepis capillaris (L.) Wallr. – škarda vláskovitá

Jednoletá nebo dvouletá, živě zelená bylina s lodyhou vysokou 10–80 cm. Lodyha je jedna nebo více, přímá nebo obloukem vystoupavá, výrazně rýhovaná, jemně krátce pýřitá nebo žláznatá, někdy olysalá a červenofialově naběhlá. Přízemní listy jsou krátce úzce řapíkaté nebo k bázi znenáhla zúžené, v obrysu podlouhlé až obkopinaté, obvykle 4–14 cm dlouhé a 1–4 cm široké, tupě špičaté, oddáleně zubaté až peřenosečné s kolmými, úzce trojúhelníkovitými až čárkovitými úkrojky. Střední a horní lodyžní listy jsou obvykle úzce kopinaté až čárkovité, střelovitou bází přisedlé, většinou alespoň v dolní třetině nápadně peřenosečné s niťovitými až čárkovitými úkrojky, na okraji ploché, nepodvinuté, na vrcholu špičaté. Úbory jsou v plném rozkvětu 1–1,3 cm široké, světle žluté, uspořádané do chudě až bohatě větvené chocholičnaté laty. Dolní větve laty jsou téměř při bázi nebo až v horní třetině až polovině rostliny. Stopky úborů jsou olysalé nebo řídce a drobně pýřité. Zákrov je před rozkvětem válcovitý, po odkvětu až vejcovitě baňkovitý. Zákrovní listeny jsou výrazně rozlišené, vnější nečetné, přitisklé, čárkovitě kopinaté, bělavě plstnatě pavučinaté, s černavými žláznatými štětinami na střední žilce. Vnitřní jsou úzce světle lemované, řídce plstnaté, na střední žilce s černými žláznatými štětinami, na vnitřní straně lysé. Květy jsou světle žluté, okrajové krátce přesahující zákrov, na rubu často červeně proužkovanou. Kvete od června do září, plodem je úzce elipsoidní nažka se sněhobílým chmýrem.

-crepis_capillaris-cela.jpg -crepis_capillaris-cela1.jpg

Variabilita, možné záměny: Variabilita je především v charakteru větvení, počtu větví a délce zákrovních listenů. Jednotlivé morfotypy je nutno studovat a jejich definitivní taxonomické zhodnocení není doposud uzavřeno. Nejpodobnějším druhem je běžná škarda dvouletá (Crepis bienis), která se odlišuje delšími zákrovy, většími květy, po odkvětu válcovitými listeny, odstálými vnějšími zákrovními listeny a přitiskle chlupatou vnitřní stranou vnitřních zákrovních listenů.

-crepis_capillaris.jpg -crepis_capillaris1.jpg

Roste na okrajích cest, mezích, trávnících, u pat zídek a domů v intravilánech, na suchých pastvinách a loukách nebo podél železnic na sušších až vysýchavých, minerálně a živinami chudých, často mělkých půdách neutrální až slabě kyselé reakce. Z pohledu fytocenologického je diagnostickým druhem ruderální vegetace s bytelem metlatým asociace Kochietum densiflorae v rámci svazu Atriplicion (ruderální vegetace vzpřímených jednoletých bylin).

Druh rozšířený na většině území ČR, avšak s velmi nerovnoměrnou frekvencí výskytu. Nejhojněji se vyskytuje v západní polovině Čech, lokálně hojnější je v některých partiích jižních, severních a středních Čech a Českomoravské vrchoviny. Na Moravě je vesměs jen roztroušená až vzácná.

-crepis_capillaris-detail.jpg -crepis_capillaris-detail1.jpg

-crepis_capillaris-kvet.jpg -crepis_capillaris-kvet1.jpg

Recentní výskyt na Prostějovsku není dobře zmapován, v současné době recentní data o výskytu škardy vláskovité na Prostějovsku zcela chybějí. Historické, ale herbářově doložené výskyty se vztahují ke Krumsínu a Drahanům (Spitzner 1884 a 1888), a také ke Konici (Němec 1942). Výskyt druhu, byť vzácný, je i dnes na Prostějovsku pravděpodobný.

Fotografováno: 24. 6. 2014, Žďárské vrchy – Žďár nad Sázavou a 24. 6. 2019, Českomoravská vrchovina – Zadní Zhořec

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář