Jdi na obsah Jdi na menu
 


vstavač mužský znamenaný

23. 4. 2014

Orchis mascula (L.) L. subsp. speciosa (Mutel) Hegi – vstavač mužský znamenaný

[syn. Orchis mascula subsp. signifera (Vest) Soó]

Vytrvalá, 20–60 cm vysoká bylina s kulovitou až elipsoidní hlízou. Lodyha je jemně rýhovaná, světle zelená, na bázi s nezelenými šupinovitými listy, olistěná v dolní polovině. Listů je 3–5, dolní jsou často sblížené, podlouhle obkopinaté až úzce podlouhlé, 8–20 cm dlouhé a 1,5–3,5 cm široké, při bázi jemně až hustě nachově tečkované (nebo celé zelené), lodyhu pochvovitě objímající. Klas je válcovitý, hustý, 5–20 cm dlouhý, mnohokvětý s kopinatými listeny. Květy jsou nachové nebo růžové, tmavěji tečkované (vzácně bílé), vnější okvětní lístky jsou vejčité až podlouhle kopinaté, 7–15 mm dlouhé, dlouze špičaté (špička je často až nazpět zakřivená). Pysk je trojlaločný, dělený asi do 1/2, delší než ostruha, střední lalok výrazně přesahuje laloky postranní. Kvete v květnu a červnu, plodem je úzce elipsoidní tobolka.

  -orchis_mascula-cely.jpg -orchis_mascula-cely1.jpg

Taxonomická poznámka: Druh Orchis mascula je velmi variabilní a v Evropě bývá rozlišováno asi 5 poddruhů, z nichž 2 rostou i na našem území. Kromě popisované subsp. speciosa se u nás vyskytuje i nominátní subsp. mascula, která se liší téměř výhradně zelenými listy, tupými nebo krátce špičatými vnějšími okvětními lístky, pyskem děleným do asi 1/3, často kratším než ostruha a středním lalokem nanejvýš nevýrazně přesahujícím laloky postranní. Některé populace v severozápadních Čechách však vykazují intermedierní znaky mezi oběma poddruhy.

 -orchis_mascula.jpg -orchis_mascula1.jpg

Je druhem luk, pastvin, křovinatých strání, světlých lesů a jejich lemů na mírně až čerstvě vlhkých, živinami chudých, často nevápnitých, kyselých až neutrálních půdách. Nejčastěji se uplatňuje v některých typech mezofilních luk a pastvin svazu Arrhenatherion elatioris a v širokolistých suchých trávnících svazu Bromion erecti.

V ČR je taxon rozšířen roztroušeně až místy hojně v karpatské části Moravy, především v Bílých Karpatech, Hostýnských vrších, Beskydech, Javornících a Středním Pobečví, hojně např. v okolí Vsetína. Daleko vzácnější je na severní Moravě (Rychlebská vrchovina) a v Českomoravském mezihoří. Jinde na Moravě se vyskytuje jen ojediněle a přechodně. V Čechách rostl dříve v jižní a severovýchodní části a v širším okolí Českého středohoří. Zde na většině lokalit vyhynul. Patří k silně ohroženým, zákonem chráněným druhům naší květeny. Jako každá orchidej je chráněn také mezinárodní úmluvou (C2 t, §3, CITES).

    -orchis_mascula-kvet.jpg -orchis_mascula-kvet1.jpg                   -orchis_mascula-list.jpg

Na Prostějovsku patří v současné době k nejvzácnějším druhům, protože je recentně známa jediná lokalita v pískovně u Ondratic, ohrožená pojezdem terénních motorek a čtyřkolek. V Květeně je uveden ještě údaj “Drahany”, bez bližšího komentáře nebo vročení.

Fotografováno: 15.5. 2008, Bílé Karpaty – NPR Čertoryje

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář