Jdi na obsah Jdi na menu
 


Brd u Protivanova

31. 12. 2012

- - Brd u Protivanova - -

brd1.jpg

Kótu Brd (671 m n.m.) najdeme ve vrcholové části Drahanské vrchoviny asi 2,6 km JZ od Protivanova. Na jeho jihozápadním svahu se zachoval fragment květnaté bučiny, která je pro tuto část Drahanské vrchoviny typická. Nachází se na mírném svahu nad zpevněnou lesní cestou, který spadá do údolí Huťského potoka. Geologickým podkladem jsou droby kulmského stáří překryté svahovinami.

brd2.jpg

Z pohledu lesnického se jedná o lesní typ 5B3 – bohatá jedlová bučina s kostřavou nejvyšší na svazích, tedy typická jedlová bučina (Abieta–fageta typica). Z pohledu mapování biotopů jde o květnatou bučinu – L5.1, z fytocenologického pohledu je společenstvo na pomezí mezi asociacemi Festuco altissimaeFagetum a Dentario enneaphylli - Fagetum. Tomu poměrně dobře odpovídá složení stromového patra, ve kterém dominuje buk lesní (Fagus sylvatica). Zastoupena je i jedle (Abies alba), která je pouze vtroušená a v přirozené skladbě by měla mít zastoupení vyšší. Přítomen je také jen vtroušený smrk ztepilý (Picea abies). Buk zde také velmi dobře zmlazuje.

brd3.jpg

V bylinném patře je nejnápadnější kostřava nejvyšší (Festuca altissima), poměrně hojně se uplatňuje také kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a svízel vonný (Galium odoratum). Méně časté je vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), violka lesní (Viola reichenbachiana), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum) a papratka samičí (Athyrium filix-femina). Jen ojediněle byla zjištěna i kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos).

Zajímavostí je, že bučina je součástí většího lesního pozemku, který je ve spoluvlastnictví 8 subjektů, z nichž největší podíl má firma Lakewood s.r.o. registrovaná v Mnichově Hradišti, ostatní jsou vesměs obce.

brd4.jpg

Na závěr:

Bučina je sice droboučkou, ale pěknou ukázkou lesa, který by ve vrcholových částech Drahanské vrchoviny mohl přirozeně růst. Je ale otázkou, jak dlouho ještě bude. Asi polovina bučiny byla vykácena v roce 2010 a paseka osázena smrkem. Je velmi pravděpodobné, že v nejbližších letech bude vykácen i zbytek bučiny. A je to škoda, protože podobné květnaté bučiny jsou na Drahanské vrchovině v současné době velmi vzácným biotopem.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář