Jdi na obsah Jdi na menu
 


louka u Žďárné

 - louka u Žďárné -

Louku najdeme necelé 2 km východně od obce Žďárná v nadmořské výšce kolem 650 m na okraji lesa. I když drobný potůček byl v minulosti upraven, pravděpodobně díky přítomnosti silného pramene se zachovala podmáčená „pramenná boule“, směrem k lesu je louka o něco sušší.

zdarna--biotop.jpg

Louka je velmi pěknou ukázkou vlhké smilkové louky s přechodem k pcháčové louce. Hostí velmi početnou populaci ohroženého všivce lesního (Pedicularis sylvatica) a prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). V okolí pramenné boule dominuje ostřice prosová (Carex panicea), o. obecná (C. nigra), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a violka bahenní (Viola palustris). Z dalších zajímavých druhů zde najdeme hadí mord nízký (Scorzonera humilis), starček potoční (Tephroseris crispa) a sítinu cibulkatou (Juncus bulbosus).

zdarna-biotop1.jpg

Na závěr: Lokalita je kosena zemědělci a je registrována jako Významný krajinný prvek. Zdejší dochované biotopy jsou podstatně kvalitnější, než v lecjakém zvláště chráněném území v okolí. V posledních letech dochází k občasnému nesklizení pokosené hmoty. Problémy působí větve po těžbě stromů, které jsou občas ukládány na místa výskytu všivce. Vodní režim je sice narušen, ale díky přítomnosti pramenů neznamenalo napřímení a zahloubení koryta takový problém, jako na jiných lokalitách. Opravdu pěkná ukázka vlhkomilných zrašeliněných porostů typických pro Drahanskou plošinu.