Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mez na okraji Horního Štěpánova

22. 9. 2010

- mez na okraji Horního Štěpánova -

mez_u_hs.jpg

Tato drobná lokalitka leží na východním okraji obce Horní Štěpánov asi 300 m V od kostela v obci. Jedná se o úzkou mez pod polní cestou, která hostí fragment společenstva střídavě vlhké louky. Tento biotop spolu s pcháčovými loukami byl rozšířen všude v okolí ještě v polovině 60. let 20.století. Poté byla většina luk odvodněna a rozorána, luční porost pod mezí je sice pravidelně kosen, ale ovlivněn pravidelně hnojenou kulturní loukou.

mez_u_hs_detail.jpg

Nejcennějším druhem meze je zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), který zde roste v počtu asi 30 ex. Z dalších zajímavých druhů zde najdeme ostřici stinnou (Carex umbrosa), hadí mord nízký (Scorzonera humilis) a srpici barvířskou (Serratula tinctoria). Dříve zde rostl také upolín nejvyšší (Trollius altissimus) a jednou byl pozorován i kosatec sibiřský (Iris sibirica), který byl ale následujícího roku vyrýpnut. Na sušší mezi zde roste jako na typickém stanovišti ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny čilimník nízký (Chamaecytisus supinus).

 

mez_u_hs_deda.jpg

Jak je vidět na historickém snímku z roku 1963, tak v podrostu louky asi 50 m JZ od meze dominoval krvavec toten (Sanguisorba officinalis), rozlišitelný je také pcháč potoční (Cirsium rivulare). Krajinnou matricí byla v té době mozaika pravidelně kosených vlhkých luk, úzkých pásů polí a meziček. Tato mozaika byla do 5 let od pořízení fotografie naprosto změněna a začala zde dominovat orná půda. Zbytky rostlinných populací mohly tedy přežít pouze na mezích, které nebyly rozorané a v průběhu dalších let byly alespoň občas pokosené.

 

    mez_u_hs_phyteuma.jpg scorzonera_humilis1.jpg chamaecytisus_supinus-kvet.jpg               zvonečník hlavatý                        hadí mord nízký                           čilimník nízký

Na závěr: Meze podél polní cesty byly pravideně koseny místním myslivcem do roku cca 1998, od té doby zarůstají třtinou křovištní, ruderální vegetací a keři. Dnes je tato drobná mezička kosena 1 - 2 x ročně (konec června a v srpnu až září ) a populace zvonečníku hlavatého se zdá být stabilní. V plánu je také prořezání stínící vrby jívy, k čemuž částečně došlo na podzim 2009 a v průběhu roku 2010.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

New super offer 2021

(DavidOrato, 9. 7. 2021 2:27)

Hi
Super offer 2021 https://cutt.us/USj7C