Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skřípovské boří u Skřípova

14. 9. 2010

- Skřípovské boří - skripovske_bori-biotop.jpg

V okolí Skřípova je kromě Skřípovského mokřadu ještě několik zachovalých enkláv drobných mokřadních lučních biotopů. Velmi cenné jsou právě tyto střídavě vlhké až podmáčené louky na lokalitě Skřípovské boří, i když i tyto louky nesou stopy odvodnění. Bohaté populace zde má upolín nejvyšší (Trollius altissimus), ostřice stinná (Carex umbrosa), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a hadí mord nízký (Scorzonera humilis). V okolních lesních porostech je hojně zastoupena borovice lesní (Pinus sylvestris), na zrašelinělých místech roste vzácně bříza pýřitá (Betula pubescens). Na nekosené pasece severně od lokality ještě nedávno rostl hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe). Paseka byla ale zalesněna jasanem a hořec zde od roku 2004 nebyl pozorován.

skripovske_bori-biotop1.jpg

Lokalita je tvořena asi třemi lučními celky, z nichž je pravidelně kosená pouze louka mezi lesy. Louky, které rozděluje travnatá polní cesta, jsou koseny velmi nepravidelně, ale i zde ještě roste upolín nejvyšší, vrba rozmarýnolistá a ostřice Hartmanova, která je na Drahanské vrchovině překvapivě vzácná a pouze tady se vyskytuje v silnější populaci. Louky zde postupně zarůstá třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) a ostřice třeslicovitá (Carex brizoides).

   skripovske_bori_car_hart.jpg  succisa_pratensis.jpg  skripovske_bori_car_umbr.jpg                     ostřice Hartmanova                          čertkus luční                                ostřice stinná

Na závěr: Zejména louka mezi lesy je asi z poloviny velice pěkná a je reprezentativní ukázkou vlhkých a střídavě vlhkých luk Drahanské vrchoviny, i když na části plochy dominuje třtina křovištní, která se ale pravidelným kosením přestala šířit. Okolní plochy jsou nejčastěji uměle zalesněné, místy se na zbytcích luk vyskytuje bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea). Celé území bylo v roce 1998 navrženo na zřízení přírodní památky, ale orgán ochrany přírody tento návrh nevyslyšel. Přesto by tyto porosty měly být nějakou formou chráněny a pokud ne jako zvláště chráněné území, tak alespoň jako registrovaný Významný krajinný prvek.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář