Jdi na obsah Jdi na menu
 


údolí Bělé u Horního Štěpánova - Žleb

10. 9. 2012

údolí Bělé u Horního Štěpánova – Žleb

zleb-horni-cast.jpg  

Lokalita se nachází na jihozápadním okraji Horního Štěpánova nad místem, kde říčka Bělá opouští náhorní plošinu Drahanské vrchoviny a teče zalesněným údolím směrem k Vratíkovské přehradě. V tomto údolíčku najdeme několik staveb, z nichž nejnápadnější je bývalý mlýn.

Historie údolíčka je zajímavá. Dříve se zde vyskytovala pestrá mozaika vlhkých a podmáčených luk střídaná suššími smilkovými loukami s roztroušenými solitérními olšemi. Bohatou populaci zde měla vachta trojlistá (Menyathes trifoliata). Nad mlýnem byl postaven menší rybník, který byl zásobován vodou z říčky Bělá prostřednictvím náhonu, jehož stopy jsou dnes na okraji lesa ještě patrné. Pro ilustraci doplňujeme situaci území, jak byla vymapována na starých vojenských mapách a porovnání leteckých snímků z let 1953 a 2010.

 zleb-1750.jpg  zleb-1850.jpg                                        rok 1750                                                                     rok 1850
© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně -
http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR -
http://www.env.cz

   zleb-1953.jpg zleb-2010.jpg                                     rok 1953                                                                     rok 2010

V horní části údolí (pod vodojemem) navazující na PR Uhliska najdeme fragmenty střídavě vlhkých až podmáčených luk s výskytem zbytkových populací kosatce sibiřského (Iris sibirica), hladýše pruského (Laserpitium prutenicum), srpice barvířské (Serratula tinctoria) a šťovíka vodního (Rumex aquaticus). Podél zregulovaného koryta roste devětsil lékařský (Petasites albus). Navazující partie údolí jsou dnes po rozsáhlých pozemkových a terénních úpravách tvořeny mělkým údolím se zbytkem starého meandrujícího koryta potůčku. Bělá teče při hranici nivy a nese výrazné stopy regulace. Větší část nivy byla donedávna pravidelně kosena, ale poté, co již tráva jako krmivo nebyla potřeba, byla lokalita z větší části zalesněna smrkem. V této partii se zachovaly zbytky vlhkých luk s přechodem do luk smilkových s ještě hojným výskytem světlíku lékařského (Euphrasia rostkoviana) a několika jedinci prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Na travnaté cestě se pravidelně objevuje také ohrožený světlík větvený (Euphrasia nemorosa).

zleb-zalesneni.jpg

zalesnění probíhalo od poloviny 90. let 20. století
 

zleb-loucka.jpg 

Nejcennějším biotopem, který ve „Žlebě“ zůstal zachován, je smilková, nízkostébelná, dosud pravidelně kosená louka, s bohatou populací silně ohroženého všivce lesního (Pedicularis sylvatica) a dalšími druhy typickými pro toto stanoviště jako je vítod obecný (Polygala vulgaris), violka psí (Viola canina), smilka tuhá (Nardus stricta), čertkus luční (Succisa pratensis) a kostřava vláskovitá (Festuca filiformis). Velmi vzácně zde roste také ohrožený hladýš pruský (Laserpitium prutenicum).

zleb-vsivec.jpg

 porost všivce lesního

Na závěr:
I tato loučka byla z větší části zalesněna (stejně jako okolní louky v nivě Bělé). Díky zásahu městského úřadu v Konici bylo s vlastníkem domluveno odstranění smrčků a zajištěno pravidelné kosení. Na tom je závislá i další budoucnost všivce, který je na pravidelném kosení a drobné disturbanci lokality existenčně závislý. Jedná se o poslední populaci všivce lesního v okolí Horního Štěpánova.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář