Jdi na obsah Jdi na menu
 


vrch Větřák

25. 11. 2011

-- vrch Větřák u Horního Štěpánova --

vetrak-cely.jpg

Lokalita se nachází na východním okraji obce Horní Štěpánov, asi 250 m JV od kostela v obci. Jedná se o poměrně nápadný kopec s nadmořskou výškou 630 m. Název má podle toho, že zde stál dřevěný větrný mlýn, který naposledy mlel obilí těsně po 2. světové válce. Poté začal chátrat a byl stržen v roce 1969. Zchátralý mlýn je ještě zachycen na fotografii z roku 1956. Dnes ho zde připomíná pouze mlýnský kámen. Po floristické stránce zde najdeme zbytky donedávna pravidelně kosených, dříve jistě i pasených sušších lučních porostů řazených do svazu Violion caninae.

     vetrak-historicke.jpg  vetrak---mlynsky-kamen.jpg

Horní část lokality je tvořena suššími porosty s dominancí hvozdíku kropenatého (Dianthus deltoides), kostřavy ovčí (Festuca ovina), psinečku obecného (Agrostis capillaris) a mateřídoušky vejčité (Thymus pulegioides). I když zde neroste žádný vzácnější druh, je toto společenstvo cenné jako celek.

vetrak-pohled.jpg

Na západních svazích kopce jsou vyvinuta o něco vlhčí společenstva se smilkou tuhou (Nardus stricta), kostřavou vláskovitou (Festuca filiformis), poměrně hojně zastoupen je také čilimník nízký (Chamaecytisus supinus) a vítod obecný (Polygala vulgaris). K zajímavým druhům patří určitě světlíci. Hojně zde roste světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), který byl dříve v okolí naprosto běžným druhem a dnes roste na cca 5 lokalitách v okolí. Na svahu roste hojně také světlík větvený (Euphrasia nemorosa), ohrožený druh, který má o něco více lokalit než druh předchozí.

vetrak-biotop.jpg

K nejvzácnějším druhům zde rostoucím patří hořeček český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který zde byl nalezen v roce 2008 a v roce 2009 a 2011 potvrzen. Tento druh dříve rostl také docela hojně na celé Drahanské vrchovině a dnes je znám pouze ze dvou lokalit.

Luční porosty byly donedávna pravidelně kosené, v posledních letech jsou koseny jen některé partie, části jsou zase mulčované nebo ponechané bez obhospodařování. Nejcennější část doposud zachraňuje provozování zimních sportů, které udržuje mezernatý charakter vegetace. Bohužel na části lokality už dominuje nebezpečná expanzívní třtina křovištní (Calamagrostis epigejos).

       vetrak-horecek.jpg  vetrak-svetlik-vetveny.jpg                            hořeček český                                     světlík větvený

Závěrem

Poslední zbytky tohoto typu suchých trávníků ve vrcholové partii Drahanské vrchoviny jsou ohroženy poměrně akutně absencí obhospodařování. Ideální by bylo kosení 2 x ročně, což se ale bohužel nezdá být díky nepochopení vlastníka pozemku příliš reálné. Doufejme, že se ho podaří přesvědčit a tyto cenné luční porosty budou zachovány i do budoucna. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář