Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP Hamerská stráň

5. 12. 2012

- přírodní památka Hamerská stráň -

hamerka_biotop.jpg 

Přírodní památka Hamerská stráň je velmi cennou, převážně lesní rezervací, o rozloze 0,6 ha, která byla vyhlášena v roce 1987. Nachází se 0,5 km východně od Hamer na jihozápadně orientovaném svahu nad údolím říčky Hloučely.

hamerka_biotop1.jpg 

Jedná se o prudkou skalnatou stráň s výchozy kulmské břidlice a porosty teplomilných doubrav svazu Quercion petraeae, asociace Sorbo torminalis - Quercetum. Ta je na horním okraji lemována loučkami a zbytky pastvin s vegetací acidofilních suchých trávníků svazu Koelerio-Phleion phleoidis. Roste tady např. bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), ostřice nízká (Carex humilis), vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides), dymnivka plná (Corydalis solida), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), křivatec luční (Gagea pratensis), křivatec rolní (G. villosa), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), violka srstnatá (Viola hirta), pomněnka chlumní (Myosotis ramosissima), rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii) a česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum).

   hamerka_cilimnik.jpg hamerka_silenka.jpg hamerka_vicia.jpg           čilimník řezenský                   silenka ušnice                 vikev hrachorovitá

Na závěr:

Velmi pěkná ukázka zakrslé teplomilné doubravy Drahanského podhůří vyvinuté na prudkém skalnatém svahu. Do budoucna by bylo dobré, aby tyto doubravy zůstaly bez lesnických zásahů a porost byl ponechán samovolnému vývoji.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář