Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP Taramka

17. 8. 2012

-- přírodní památka Taramka --

Taramka byla jako přírodní památka vyhlášená v roce 1988 na ploše 25,2 ha v katastrálním území Hvozd u Konice a Vojtěchov u Konice. Chrání zbytek květnatých a vápnomilných bučin a smíšených lesních porostů na vápencovém podloží v okolí dvou vrchů, Taramka a Horka.

taramka_biotop.jpg 

V poměrně bohatém bylinném patře najdeme bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis), břečťan popínavý (Hedera helix), svízel vonný (Galium odoratum), hrachor jarní (Lathyrus vernus) a svízel lesní (Galium sylvaticum). Vzácněji zde najdeme lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), lilii zlatohlavou (Lilium martagon) a ze vstavačovitých pak vzácně kruštík širolistý (Epipactis helleborine), okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a hojněji pak hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis). Do části porostů se ale rozšířil smrk, který bylinný podrost značně degraduje. V roce 2009 byla na kopci Horka objevena populace ohrožené ostřice tlapkaté (Carex rhizina).

taramka_biotop1.jpg 

Oba lesní celky jsou oddělené částečně kosenou loukou, která ale není součástí chráněného území. Jedná se o degradovanější a ruderalizovanější trávník zařaditelný do svazu Bromion erecti, Kromě chrpy čekánku (Centaurea scabiosa) a vítodu chocholatého (Polygala comosa) zde roste jako dnes na jediném známém místě na Prostějovsku pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), objevená na tomto místě teprve v roce 2005. Vzácně zde narazíme také na hořce brvitého (Gentianopsis ciliata).

 taramka_gymnadenia.jpg  taramka_hlistnik.jpg  taramka_lilie.jpg

            pětiprstka žežulník                            hlístník hnízdák                               lilie zlatohlavá

Na závěr: Lokalita patří k významným lokalitám vápencové části Kladecka. Z lesních porostů by se měl postupně vypouštět smrk, který degraduje cenné bylinné patro. Nebylo by špatné, pokud by i část lučních porostů byla zahrnuta do chráněného území, ale přehlášení není příliš reálné. Každopádně je to velmi zajímavé a cenné území zasluhující ochranu. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář