Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP U Žlíbku

25. 11. 2011

-- přírodní památka U Žlíbku --

u-zlibku-celkova.jpg

Jedná se o jedno z nejmladších zvláště chráněných území na okrese Prostějov, které bylo vyhlášeno teprve v roce 2002. Lokalita je zároveň také Evropsky významnou lokalitou (EVL) s názvem Stráň nad Huťským potokem (CZ0712191). Chráněna je sušší louka na svahu s JZ orientací, která hostí jednu z nejbohatších populací kriticky ohroženého a vymírajícího hořečku českého (Gentianella praecox subsp. bohemica).

u-zlibku-pohled.jpg

Hořeček zde roste ve fragmentu společenstva svazu Violion caninae, ve kterém dominuje psineček obecný (Agrostis capillaris), místy také kostřava ovčí (Festuca ovina). Z dalších druhů je k vidění pupava bezlodyžná (Carlina acaulis) a vítod obecný (Polygala vulgaris). Udávaný výskyt světlíků a srpice barvířské nebyl v posledních letech ověřen.

u-zlibku-porost.jpg

Lokalita byla objevena v roce 1984 paní D. Zouharovou, která lokalitu a její okolí zkoumala v rámci své diplomové práce. Přes všechny snahy lokalitu chránit byl výsledek ten, že louka byla jako obecní pozemek zalesněna smrkem. Po změně politických poměrů se do dalšího boje vložil RNDr. Petr Albrecht a po řadě jednání bylo dohodnuto, že smrčky budou postupně z lokality odstraňovány a území bude vyhlášeno přírodní památkou.

       u-zlibku-horecek.jpg  u-zlibku-horecek1.jpg

Na závěr: Lokalita je v současné době kosena 2x ročně a ze smrčků zbyly jen ojedinělé exempláře. Počet kvetoucích hořečků silně kolísá mezi 300 – 2000 jedinci v závislosti na klimatických podmínkách. V posledních letech má počet jendinců výrazně klesající tendenci možná z důvodu přílišného zapojení travního drnu. Proto došlo na podzim 2011 k narušení drnu na části louky. Pro hořeček je zásadní, aby byl porost dostatečně mezernatý a semena se mohla dostat k povrchu půdy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář