Jdi na obsah Jdi na menu
 


PR Průchodnice

- přírodní rezervace Průchodnice - 

pruchodnice_biotop.jpg 

Poměrně rozsáhlou přírodní rezervaci najdeme nedaleko obce Ludmírov na Kladecku. Byla vyhlášena v roce 1985 na ploše 21,12 ha. Chrání cenný zbytek květnaté vápencové bučiny s příměsí dalších druhů dřevin. Lokalita leží v pruhu devonských vápenců Javoříčcsko-mladečského krasu. V centrální zalesněné části se vypíná 16 m vysoké vápencové bradlo se dvěma průchozími jeskyněmi a na temeni návrší najdeme velký miskovitý závrt.

pruchodnice_biotop1.jpg

Zajímavé jsou také louky a listnaté remízky, kterou jsou sice částečně zkulturněné a sloučí jako občasná pastvina pro skot, ale na některých místech si zachovaly svou původní druhovou skladbu. Velmi vzácně zde najdeme jalovec obecný (Juniperus comunnis), který je dosti vzácný na celém Prostějovsku. Na okraji jednoho remízku byl v roce 2010 nalezen silně ohrožený křivatec rolní (Gagea villosa), který vzácně roste zejména v teplém Drahanském podhůří a v této nadmořské výšce se vyskytuje díky vápnitému substrátu. Zajímavý je také výskyt teplomilnějšího rožce krátkoplátečného (Cerastium brachypetalum).

pruchodnice_biotop2.jpg

Bučina je nejkrásnější v době jarního aspektu bylin. Nejnápadnější jsou bohaté porosty sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis), dále zde hojně roste sasanka hajní (Anemone nemorosa), dymnivka plná (Corydalis solida), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) a jaterník podléška (Hepatica nobilis). Už vzácnější je křivatec žlutý (Gagea lutea), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). V časně letním aspektu je nápadná kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), daleko vzácnější jsou zástupci čeledi vstavačovitých. Hojněji zde roste hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), velmi vzácný je naopak vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Izolovanou a ojedinělou lokalitu v rámci Prostějovska zde má dymnivka dutá (Corydalis cava).

 pruchodnice_isopyrum.jpg pruchodnice_juniperus.jpg pruchodnice_gagea_villosa.jpg        zapalice žluťuchovitá                            jalovec obecný                                  křivatec rolní

Jeskyně jsou využívány řadou druhů živočichů, především pak netopýry, kterých zde bylo zjištěno 5 druhů. Nejhojnějším z nich je netopýr černý (Barbastella barbastellus) a ušatý (Plecotus auritus). Jeskyně je významná i archeologickými nálezy. Byly zde zjištěny doklady pobytu magdalénského člověka a řada pozůstatků čtvrtohotní zvířeny (medvěd, lumík, stepokur). 

Na závěr: Průchodnice patří k nejvýznamnějším rezervacím celého prostějovského regionu. Je cenná jak po stránce přírodovědné, tak krajinářské a spolu s podobnými lokalitami (např. PR Rudka, PP Taramka) spoluvytváří krajinný obraz celého přírodního parku Kladecko.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář