Jdi na obsah Jdi na menu
 


NPP Růžičkův lom

5. 2. 2014

- - národní přírodní památka Růžičkův lom - -

Růžičkův lom byl společně s nedalekým Státním lomem vyhlášen jako Státní přírodní výtvor v roce 1974. V roce 1992 byl převeden do kategorie národní přírodní památka, jejíž rozloha je 1,3 ha. V současné době o území pečuje a příslušným orgánem ochrany přírody je Správa CHKO Litovelské Pomoraví. Území je součástí Evropsky významné lokality CZ0714076 Kosíř–Lomy. Lokalitu najdeme v přírodním parku Velký Kosíř v katastrálním území Čelechovice na Hané. Fytogeograficky spadá do termofytika, konkrétně do podokresu 21a. Hanácká pahorkatina. Klimaticky je na hranici teplé (T2) a mírně teplé (MT11) klimatické oblasti. Zásadní je zde geologický podklad, který je tvořen střednědevonskými vápenci a méně i dolomity, ve kterých jsou vyvinuty tzv. červené korálové vrstvy s velkým množstvím fosilií. Okolí je překryto spraší.

ruzickuv-lom2.jpg

Růžičkův lom vznikl prohloubením původního Kubíčkova lomu. Těžilo se zde asi do 50. let 20. století. Více informací (geologických i historických) se lze dočíst v pěkné publikaci Kámen mluví aneb geologie Prostějovska (Jašková, V. & Lehotský, T., 2010). Od té doby začal lom sukcesně zarůstat, až byl z větší části zarostlý keři a stromy. Od roku 2010 dochází postupně k razantnímu výřezu dřevin, výhrabu opadu, a tím k obnovování bezlesí v lomu a jeho blízkém okolí. Zásahy jsou financovány z Operačního programu životní prostředí.

ruzickuv-lom.jpg

Po stránce botanické se jedná o jednu z nejvýznamnějších lokalit širokolistých suchých trávníků svazu Bromion erecti v rámci střední Moravy. Druhově nejsou společenstva úplně nasycena, ale zajímavých druhů zde najdeme dost. Cenné jsou především hrany lomu, okraje, a také navazující kosené louky na spraši (ležící ovšem již mimo NPP, do EVL jsou ale zahrnuty). V kosených porostech dominuje sveřep vzpřímený (Bromus erectus), na exponovanějších místech pak kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), maloplošně i kostřava waliská (Festuca valesiaca).

Indikátor vápníku v půdě je např. vítod chocholatý (Polygala comosa), dále zde roste hvězdnice chlumní velkoúborná (Aster amellus subsp. bessarabicus), oman vrbolistý pravý (Inula salicina subsp. salicina), ostřice nízká (Carex humilis), oman hnidák (Inula conyza), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), záraza zardělá (Orobanche kochii) a v jarním aspektu nápadná pipla osmahlá (Nonea pulla), mochna písečná (Potentilla incana), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata) a vzácně také drobounké pampelišky ze sekce Erythrosperma. K nejvýznamnějším druhům patří bezesporu lněnka Dollinerova (Thesium dollineri) rostoucí v rozvolněných trávnících a podél vyšlapaných pěšinek.

Na závěr:

V rámci Prostějovska velmi cenná lokalita jak z botanického, tak zoologického a paleontologického pohledu. Po asanačních zásazích, při kterých došlo k výraznému odstranění dřevin, je důležitá návazná péče v podobě kosení a likvidace výmladků.

Od 15. 4. 2017 je lokalita součástí nově vyhlášené národní přírodní památky (NPP) Kosířské lomy, která zahrnuje bývalé NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom a PP Vápenice. Chrání také dříve zákonnou ochranou nepokryté cenné biotopy pod pomníkem Františka Palackého a plochy nad chatovou zástavbou (Kosířské vinohrady) s výskytem kosatce různobarvého (Iris variegata) a růže bedrníkolisté (Rosa spinosissima).