Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP Pavlečkova skála

17. 10. 2012

- přírodní památka Pavlečkova skála -

pavleckova_skala_cela.jpg

Přírodní památka Pavlečkova skála se nachází na severozápadním okraji obce Žárovice. Byla vyhlášena v roce 1983 na ploše asi 0,4 ha. Je to nízký pahorek s teplomilnou vegetací suchých trávníků svazu Koelerio-Phleion phleoidis. Matečnou horninou jsou kulmské břidlice, které v nejvyšších partiích vystupují na povrch. Půdní pokryv tvoří mělká vysýchavá kamenitá půda.

pavleckova_skala_biotop.jpg

Na jaře zde kvete koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec rolní (Gagea villosa) a křivatec luční (Gagea pratensis), později pak lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), rozrazil klasnatý (Veronica spicata), mochna písečná (Potentilla incana) nebo nízký keřík čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis). Velmi vzácně zde roste také trávnička obecná pravá (Armeria elongata subsp. elongata). V blízkém okolí přírodní památky byl potvrzen regionálně významný výskyt penízku modravého pravého (Noccaea caerulescens subsp. caerulescens) a bohatší populace vzácnějšího teplomilného rozrazilu trojklaného (Veronica triphyllos).

pavleckova_skala_biotop1.jpg

Dnes je to bohužel jediné chráněné území na Prostějovsku, ve kterém se provádí management formou extenzivní pastvy. Od roku 2002 je lokalita po dozrání semen koniklece spásána malým stádem koz. Pastva koz výrazně potlačuje výmladky a nálet dřevin a udržuje tak travní porosty dostatečně osluněné.

 

   pavleckova_skala-krivatec.jpg  pavleckova_skala-rozrazil.jpg  pavleckova-skala-penizek.jpg                křivatec rolní                                rozrazil trojklaný                       penízek modravý

Na závěr:

O toto chráněné území je postaráno snad dobře. Jak již bylo řečeno, management se zde provádí formou pastvy. Je nicméně důležité sledovat, zda není pastva příliš intenzívní nebo naopak nedostatečná. Okolní pozemky, dříve využívané jako orná půda, byly zatravněny a některé zajímavé druhy se šíří již i do okolí přírodní památky.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář