Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajímavé lokality - ostatní

Příspěvky

Kocourov

25. 10. 2010

 

Pohorský potok - horní část

6. 10. 2010


 

Bílá skála u Drysic

5. 10. 2010

V současné době křovinami hodně zarostlý skalnatý svah. V letošním roce bychom chtěli zredukovat náletové dřeviny....viz plán akcí

 

mokřad v Bělé na Kladecku

22. 9. 2010

Cenný mokřad se nachází  na Kladecku v údolí Bělé, pravostranného přítoku potoka Nectava, v blízkosti opuštěného bývalého rekreačního střediska SSM Upolín. Jedná se o mírně ukloněnou úzkou nivu potoka a návazné báze svahů údolí.

 

niva Bělé pod Pavlovskými mokřady

22. 9. 2010

Říčka Bělá pramení v prostoru Pavlovských mokřadů. Když opustí hranice přírodní rezervace, tak protéká mělkým zalesněným údolím a její koryto zde nezasáhly v minulosti úpravy, které zničily horní toky většiny potoků v okolí.

 

Úsobrnské údolí

22. 9. 2010

Údolí říčky Úsobrnky mezi Horním Štěpánovem – Novými Sady a Úsobrnem v prostoru, kde říčka opouští Drahanskou vrchovinu a dostává se do severního výběžku Malé Hané.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zajímavé lokality - ostatní | Komentářů: 0

Otinoveské louky u Otinovsi

22. 9. 2010

Otinoveské louky, které leží západně od Otinovsi, jsou posledním větším komplexem zachovalých podmáčených luk lemující potok Bílá voda. Charakterem významný biokoridor luk, křovinných lemů a drobných lesních porostů v rámci místního ÚSES spojující lesy vrcholové části Drahanské vchoviny s významným velkým biocentrem vojenských lesů.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zajímavé lokality - ostatní | Komentářů: 0

Vinohrádek u Plumlova

22. 9. 2010

Malé návrší nad pilou v městě Plumlov s mozaikou suchých trávníků a křovin bezprostředně navazuje na zastavěné území, přičemž výstavbou domků a chat byla část této lokality v minulosti zničena.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zajímavé lokality - ostatní | Komentářů: 0

Mez na okraji Horního Štěpánova

22. 9. 2010

Jedná se o úzkou mez pod polní cestou, která hostí fragment společenstva střídavě vlhké louky. Tento biotop spolu s pcháčovými loukami byl rozšířen všude v okolí ještě v polovině 60. let 20.století.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zajímavé lokality - ostatní | Komentářů: 1

Skřípovské boří u Skřípova

14. 9. 2010

V okolí Skřípova je kromě Skřípovského mokřadu ještě několik zachovalých enkláv drobných mokřadních lučních biotopů. Velmi cenné jsou střídavě vlhké až podmáčené louky na lokalitě Skřípovské boří, i když i tyto louky nesou stopy odvodnění.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zajímavé lokality - ostatní | Komentářů: 0